Oд 15. септембра почиње пријем захтева за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката.

Како би грађани благовремено прикупили документацију и били спремни да на време поднесу захтев, службеници општинске управе Божидар Кандић (урбанизам) и Марија Стојановић (услужни центар), ће од понедељка 11. септембра, радним данима од 7.00 до 15.00 часова, заинтересованим лицима пружати све неопходне информације и давати упутства за прибављање документације која је потребна за прикључење а у складу са Уредбом.  

Иначе, начин, услови и поступак за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката уређени су Уредбом о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката.

Прикључење је привременог карактера и не утиче на утврђивање правног статуса објекта који се прикључује на инфраструктуру.

Прикључење је могуће искључиво за власнике породичних стамбених објеката и власнике посебних делова објекта – станова који су изградњом, односно куповином трајно решавали своје стамбено питање.

Трајно решавање стамбеног питања је изградња или куповина објекта или посебних делова објекта – станова који се користи за становање под условом да власник и чланови његовог породичног домаћинства немају други објекат у власништву, који је предмет привременог прикључења.

Прикључење је могуће само за један објекат, односно један стан истог власника који користи за становање.

За власнике станова у стамбеним и стамбено пословним зградама за колективно становање, захтев за привремено прикључење подноси стамбена заједница. У случају да није формирана стамбена заједница, захтеве подносе власници станова, у складу са Уредбом.

Обрасци захтева се налазе у прилогу.

Захтев за привремено прикључење – физичка лица

Захтев за привремено прикључење – стамбена заједница

Упутство за прикључење нелегално изграђених објеката