Поштовани,

У наставку можете преузети документацију за Рани јавни увид у радни материјал плана детаљне регулације за кп.бр. 189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439 све КО Адровац, кп.бр. 1399 и 1400 КО Бошњане, кп.бр. 3508 и 3455/1 (део) КО Вишевац уз ДП I Б реда бр. 27 у насељу Адровац:

1_RJU_IZVOD PGR Podela na urb.celine i zone

2_RJU_Postojeca namena

3_RJU_Planirana namena

PDR-NOAH HOUSE-Rani javni uvid-Sadrzaj

PDR-NOAH HOUSE-Rani javni uvid-Tekst