Јавно комуналнo предузећe “Рача“ из Раче на основу Записника са треће  лицитације број 186 од 19.06.2017.године  одлуке Надзорног одбора број 187-3 од 16.06.2017.године расписује  :

ЧЕТВРТУ  ЈАВНУ  ЛИЦИТАЦИЈУ

 

Предмет лицитације је закуп бифеа на пливачким базенима у сезони “ЛЕТО 2017“ .

Почетна цена лицитације износи 234.000,00 динара са ПДВ-ом.

Гарантни износ је 10% од почетног износа закупнине,који се уплаћује непосредно пре почетка лицитације.

Лицитациони корак износи 5.000,00 динара.

Рок за подношење пријава је до 20.06.2017.године. до 10,00 часова.

Излицитирани износ закупац уплаћује по завршетку лицитације и приликом  закључења(потписивања) Уговора.

Сви остали услови издавања биће регулисани Уговором са закупцем.

 

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 20.06.2017.ГОДИНЕ

у просторијама Ј.К.П. “РАЧА“ у Рачи ул.Карађорђева 53 са почетком у 10,15 часова.

 

За све ближе информације обратите се на телефон 034/751-339 ,751-221.

 

          У Рачи,16.06.2017 год.                                                                                                Ј.К.П. “Рача“ -Рача

                                                                                              ______________________

                                                                                                 Ивица Марковић,директор

ЈКП Рача – четврта лицитација