Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2020 години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА   Број: 021-199/2020-II-01 Дана: 05.06.2020. године На основу  члана 38. Закона о удружењима (“Службени гласник РС“ број 51/2009, 99/2011-др. Закон и 44/2018- др Закон), Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2019. годину(„Службени гласник општине Рача“,број19/2019) и члана 8. Правилника о критеријумима и поступку доделе Read more about Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2020 години[…]

Jaвни позив за одабир одговарајућих стручних лица за едуковање младих у области репродуктивног здравља

    На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број: 401-78/2019-III-01 од 2.3.2020. године и Решења Председника општине Рача број 401-78 /2019-III-01, од 26.5.2020. Read more about Jaвни позив за одабир одговарајућих стручних лица за едуковање младих у области репродуктивног здравља[…]

Јавни позив за одабир одговарајућих стручних лица за рад у Саветовалишту за дојење и негу детета

    На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број: 401-78/2020-III-01 од 02.03.2020. године и Решења Председника општине Рача број 401-78 /2020-III-01, од 26.05.2020. Read more about Јавни позив за одабир одговарајућих стручних лица за рад у Саветовалишту за дојење и негу детета[…]

Обавештење о сузбијања ларви комараца на територији општине Рача.

Обавештење Поштовани суграђани обавештавамо Вас да ће 25.05.2020. године уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ЕКО САН д.о.о из Београда, почети третман сузбијања ларви комараца на територији општине Рача. У прилогу можете да преузмете обавештење EKO SAN – Најава о сузбијању ларви комараца

Рани јавни увид у елаборат за израду Плана детаљне регулације раднe зонe „ЂУРЂЕВО“ у Ђурђеву

  Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Read more about Рани јавни увид у елаборат за израду Плана детаљне регулације раднe зонe „ЂУРЂЕВО“ у Ђурђеву[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача, на основу члана. 29. став 1. Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Обавeштава сe јавност Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ[…]

Oбавештење о новој услузи на порталу еУправа за издавање Уверења о (не)кажњавању

Новa услугa на порталу еУправа за издавање Уверења о (не)кажњавању   Министарство унутрашњих послова, у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електроснку управу Владе Републике Србије, покренуло је данас на порталу еУправа нову услугу за издавање Уверења о (не)кажњавању. Ова услуга се налази на адреси https://euprava.gov.rs/usluge/4875 Имајући у виду да тренутно није могуће преузимање Read more about Oбавештење о новој услузи на порталу еУправа за издавање Уверења о (не)кажњавању[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ  У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије   ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ОСТВАРИВАЊE ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ  У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА      У складу са Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Сл. гласник РС“, бр. 33/2015, 14/2016, 20/2018, 44/2018 – Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ  У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА[…]

Oбавештење пољопривредним произвођачима

Поштовани, Влада Републике Србије донела је Уредбу о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2. У наставку можете преузети наведену Уредбу: Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2  .

Обавештење Одељења за изградњу, урбанизам и локални економски развој

   На основу члана 28., а у вези са чл. 28. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09 ), Одељење за  изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача даје следеће    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Read more about Обавештење Одељења за изградњу, урбанизам и локални економски развој[…]