Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу за агроекономску 2021/2022 годину

Поштовани, У наставку можете преузети Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу за агроекономску 2021/2022 годину са пратећом документацијом. Одлука и расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу за агроекономску 2021/2022 годину Read more about Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу за агроекономску 2021/2022 годину[…]

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Рача

Поштовани, У наставку можете преузети документацију Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Рача. Одлука о расписивању јавног позива за привредне субјекте ее Рача Пријава привредни субјекти ее Рача Образац 1 ее општина Рача Образац 2 ее општина Рача Изјава ее општина Рача 6. Критеријуми за Read more about Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Рача[…]

Закључак Комисије о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу за 2021-22 годину број: 320-44-2021-II-02 oд 05.07.2021.г.

Поштовани грађани, У наставку можете преузети  Закључак Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини , број: 320-44-2021-II-02: Закључак Комисије о почетним ценама закупа пољ.земљишта у државној својини у првом кругу за 2021-22 годину број: 320-44-2021-II-02 oд 05.07.2021.г. Закључак Комисије 320-44-2021-II-02 oд 05.07.2021. потписан  

Јaвни позив за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја  на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

    На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2020-GRANT-039 од 17.12.2020. године у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ и Решења Председника општине Рача број 021-377/2020-III-01, од 02.07.2021. године, Комисија за припрему јавног позива и Read more about Јaвни позив за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја  на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“[…]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈКП „РАЧА“, РАЧА

Директор ЈКП „РАЧА“ РАЧА, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број 51 Број: 112-4907/2021 од 28. маја 2021. године, оглашава:   ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈКП „РАЧА“, РАЧА   I Орган у коме се радно место попуњава: Јавно Read more about ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈКП „РАЧА“, РАЧА[…]

Оглас о јавном конкурсу за избор  директора Јавног комуналног предузећа“Рача“ Рача

Скупштина општине Рача, на основу члана  36. став 3. и члана 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16 и 88/2019), објављује:   ОГЛАС о јавном конкурсу за избор  директора  Јавног комуналног предузећа“Рача“ Рача   Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа “Рача“ Рача, чији је оснивач општина Рача, Read more about Оглас о јавном конкурсу за избор  директора Јавног комуналног предузећа“Рача“ Рача[…]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Председник општине Рача Број: 320-41/2021-III-01 Датум: 11.06. 2021. године       ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ       У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, Read more about ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ[…]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ

                                                                                           Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Општина Рача Општинска управа Комисија за израду Предлога Годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Рача за 2022.годину Број: 320-37/2021-II-02 Датум:08.06.2021. године     ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У Read more about ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ[…]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

Општинска управа општине Рача, на основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др. закон), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) Read more about ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА[…]

Обавештење

Поштовани суграђани обавештавамо вас да ће 03.06.2021. и 04.06.2021. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ЕКО САН д.о.о из Београда, почети третман сузбијања ларви комараца на територији општине Рача. Радови које смо најавили, ако не буду реализовани због временских прилика, одлажу се за период од 7 дана, односно 10.06.2021. и 11.06.2021. године. Радови Read more about Обавештење[…]