Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину, бр.320-5/2021-III-01

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину  бр.320-5/2021-III-01 Документацију јавног огласа можете преузети овде: Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину  Read more about Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину, бр.320-5/2021-III-01[…]

Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа

На основу члана 21. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19) и чл.67.ст.1.тачка 9) Статута општине Рача („Сл.Гласник општине Рача“, бр.3/2019), дана 12.01.2021. године, Председник општине Рача доноси следећу: ОДЛУКУ о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа   Read more about Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа[…]

Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима

На основу члана 21. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19) и чл.67.ст.1.тачка 9) Статута општине Рача („Сл.Гласник општине Рача“, бр.3/2019), дана 12.01.2021. године, Председник општине Рача доноси следећу: ОДЛУКУ о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима   Члан 1. Read more about Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима[…]

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину

 Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу члана 29.  Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe ОБАВЕШТЕЊЕ О донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да Read more about Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину[…]

Сaoпштење Општине Рача поводом смрти др Горана Ивановића

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-3/2021–III -01 Дана: 10.01.2021. године       САОПШТЕЊЕ ОПШТИНЕ РАЧА ПОВОДОМ СМРТИ ДР ГОРАНА ИВАНОВИЋА   Општина Рача са великим жаљењем обавештава јавност да је после дуже од месец дана борбе против вируса Цовид-19 преминуо др Горан Ивановић (1961-2021), специјалиста опште медицине, запослен у Дому Read more about Сaoпштење Општине Рача поводом смрти др Горана Ивановића[…]

Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину

  На основу члана 17. и члана 20. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19), а у складу са Конкурсом за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину, Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача формирана Решењем Председника Read more about Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину[…]

 Предлог ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину

  На основу члана 17. и члана 20. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19), а у складу са Конкурсом за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину, Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача формирана Решењем Председника Read more about  Предлог ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину[…]

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

  Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу чл. 10.  и  29.  Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ     Обавештава се јавност да Read more about Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину[…]

Обавештење о продужењу рока за пријављивање на Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија

Поштовани, у наставку можете преузети Обавештење: Oбавештење о продужетку рока за пријављивање на конкурс

Обавештење Одељења за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача

Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)  дајe слeдeћe   ОБАВЕШТЕЊЕ   Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача је, на захтев оператера ”Swiss papier” Read more about Обавештење Одељења за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача[…]