Кoначна ранг листа кандидата по објављеном Трећем Јавном позиву  за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

  На основу члана 8 став 1. тачка 8,  члана 11.  став 3.   Правилника о измени и допуни Правилника о условима и критеријумима  за избор корисница за доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на територији општине Рача ( „Службени гласник општине Рача“, број: 23/21), Комисија за припрему јавног позива  и одабира корисница  Read more about Кoначна ранг листа кандидата по објављеном Трећем Јавном позиву  за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“[…]

Привремена ранг листа кандидата по објављеном Трећем Јавном позиву за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“  

  На основу члана 8 став 1. тачка 6,  члана 11. став 2. и став 3.  Правилника о измени и допуни Правилника о условима и критеријумима  за избор корисница за доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на територији општине Рача ( „Службени гласник општине Рача“, број: 23/21), Комисија за припрему јавног позива  Read more about Привремена ранг листа кандидата по објављеном Трећем Јавном позиву за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“  […]

Трећи јавни позив за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја  на територији општине Рача, у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

    На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2020-GRANT-039 од 17.12.2020. године у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“,  Решења Председника општине Рача број 021-377/2020-III-01, од 02.07.2021. године и Одлуке о расписивању Трећег Јавног позива  Read more about Трећи јавни позив за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја  на територији општине Рача, у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“[…]

Коначна ранг листа кандидата по објављеном Другом Јавном позиву  за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

  На основу члана 8 став 1. тачка 8,  члана 11.  став 3.   Правилника о измени и допуни Правилника о условима и критеријумима  за избор корисница за доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на територији општине Рача ( „Службени гласник општине Рача“, број: 23/21), Комисија за припрему јавног позива  и одабира корисница  Read more about Коначна ранг листа кандидата по објављеном Другом Јавном позиву  за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“[…]

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022. годину, број: 67-3/2021-III-01 од 21.09.2021.године, Председник општине Рача расписује: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ РАСПИСУЈЕ СЕ Конкурс за доделу 20 (двадесет) стипендија за ученике средњих школа са територије општине Раче за школску 2021/2022. годину Read more about КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ[…]

Рeшење о именовању директора Jавног комуналног  предузећа „РАЧА“ Рача

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 020-111/2021-I-01       Дана: 16.09.2021. године   На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др. Read more about Рeшење о именовању директора Jавног комуналног  предузећа „РАЧА“ Рача[…]

Привремена ранг листа кандидата по објављеном Другом Јавном позиву за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

  На основу члана 8 став 1. тачка 6,  члана 11. став 2. и став 3.  Правилника о измени и допуни Правилника о условима и критеријумима  за избор корисница за доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на територији општине Рача ( „Службени гласник општине Рача“, број: 23/21), Комисија за припрему јавног позива  Read more about Привремена ранг листа кандидата по објављеном Другом Јавном позиву за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“[…]

Други јавни позив за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја  на територији општине Рача, у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

    На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2020-GRANT-039 од 17.12.2020. године у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“,  Решења Председника општине Рача број 021-377/2020-III-01, од 02.07.2021. године и Одлуке о расписивању Другог Јавног позива  Read more about Други јавни позив за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја  на територији општине Рача, у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“[…]

Одлука о одабиру локалне ОЦД за лиценцирање у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“

  На основу Решења Председника општине Рача број 021-68/2021-III-01, од 09.08.2021. године, о образовању Комисије за припрему Јавних позива за одабир локалне ОЦД за лиценцирање и едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање,  у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“ (у даљем Read more about Одлука о одабиру локалне ОЦД за лиценцирање у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“[…]

Oдлука о одабиру едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање,  у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“

  На основу Решења Председника општине Рача број 021-68/2021-III-01, од 09.08.2021. године, о образовању Комисије за припрему Јавних позива за одабир локалне ОЦД за лиценцирање и едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање,  у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“ (у даљем Read more about Oдлука о одабиру едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање,  у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“[…]