Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2023. годину

Прелиминарна листа изабраних пројеката

Јавни позив за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општинe Рача за 2023. годину

Коначна листа директни корисници соларни панели Прелиминарна листа директни корисници соларни панели Јавни позив соларни панели крајњи корисници ЈП 1-22 Прилог 1 Пријавни образац Прилог 2 Листа Привредних субјеката Прилог 3 Критеријуми за избор Прилог 4 Општи услови и брошура прилог Прилог 5 Брошура за грађане Прилог 6 Копија рачуна са одобреном снагом Прилог 7 […]

Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима из буџета општине Рача у 2023. години

Одлука о расписивању Јавног конкурса Прилог 1 – Изјава о непостојању сукоба интереса Прилог 2 – Предлог пројекта/програма Прилог 3 – Изјава Прилог 4 – Извештај о реализованој финансијској подршци програма удружења

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА 2023. ГОДИНУ

Министарство за бригу о селу расписало је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом чија процењена тржишна вредност непокретности не може бити већа од 1.200.000,00 динара. Субјекти који могу да конкуришу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом су појединци, самохрани родитељи, брачни парови и ванбрачни партнери, […]