На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), у складу са  Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години, број: 401-01-93/2018-01/1 од 19.07.2018. године, у вези спровођења Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“, и на основу Решења Председника општине Рача број 021-245/2018-III-01 од 03.08.2018.године, Комисија за израду јавног позива и одабир педијатра, гинеколога и психолога за учешће у радио емисији и за рад у Саветовалишту за труднице у оквиру Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018.години“, објављује;

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор педијатра, гинеколога и  психолога за учешће у радио емисијама и за избор педијатра, гинеколога и  психолога за рад у Саветовалишту за труднице у оквиру Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“

 

Позивају се лекари специјалисти и то: педијатри и  гинеколози и психолози да се у периоду од 13.08.2018. до 16.08.2018. године пријаве са документацијом у времену од  07 до 12 часова у Писарници Општинске управе општине Рача, ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за израду јавног позива и одабир педијатра, гинеколога и психолога за учешће у радио емисији и за рад у Саветовалишту за труднице у оквиру Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018.години“,.

Један педијатар, један гинеколог и један психолог бирају се за учешће у радио емисијама на локалној радио станици у оквиру којих ће грађани једном недељно бити у прилици да путем радија одслушају савете и поставе питања стручних лицима, у оквиру спровођења Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018.години“.

Један педијатар, један гинеколог и један психолог бирају се за рад у Саветовалишту за труднице на територији општине Рача у оквиру спровођења Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018.години“.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

 

Уговор о делу биће потписан након избора кандидата између Општине Рача и сваког стручног лица, у складу са важећим законима –а период трајања уговора је до 15.12.2018. године.

Приликом одабира кандидата поштоваће се принцип родне равноправности.

Избор кандидата обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву.

 

Детаљне информације могу се добити у периоду од 13.08.2018 до 16.08.2018. године у времену од  07 до 12 часова у просторијама општине Рача (канцеларија број 9), Карађорђева 48, 34210 Рача.

 

Комисија за израду јавног позива и одабир педијатра, гинеколога и психолога за учешће у радио емисији и за рад у

Саветовалишту за труднице у оквиру Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018.години“

 

 

Број: 021-361/2018-III-01                                                                                                                                                              Председник комисије

Дана: 13.08.2018.године                                                                                                                                                                  Марија Стевановић