ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ

Јавни позив сунцокрет

наведени документ може се преузети и са следећег линка:

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/javni-poziv-suncokret-06102022.pdf