На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2020-GRANT-039 од 17.12.2020. године у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ и Решења Председника општине Рача број 021-377/2020-III-01, од 27.01.2021. године, Комисија за израду јавног позива за одабир организације цивилног друштва за едуковање механизма за родну равноправност и грађанки општине Рача у области родне равноправности у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ (у даљем тексту: Комисија), објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир одговарајуће организације  цивилног друштва  за едуковање механизма  за родну равноправност  и грађанки општине Рача у области родне равноправности   у оквиру пројекта Равноправно у будућност

 

Позивају се заинтересоване организације, које испуњавају наведене услове да се у периоду од 05.02.2021. године, до 09.02.2021. године пријаве са документацијом у времену од 08,00 до 12,00 часова, у писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за одабир  организације цивилног друштва  за едуковање механизма за родну равноправност и грађанки  општине Рача у области родне равноправности  у оквиру  пројекта „Равноправно  у будућност“.

 

Јавним позивом је предвиђено ангажовање организације цивилног друштва за едуковање механизма за родну равноправност и грађанки општине Рача у области родне равноправности.

Обавеза организације цивилног друштва биће  едуковање механизма за родну равноправност  у области родне равноправности и пружања подршке грађанима у области родне равносправности, као и организација  округлих столова за грађанке са територије општине Рача, а све то у циљу  представљања основа дискриминације, затим остваривања права  у области родне равносправности  и препознавања потенцијалног  насилника и насиља.

Приоритет ће имати организације са релевантним референцама и резултатима у реализацији  едукација у области родне равноправности.

Едукација МРР и грађане на територији општине Рача обављаће се у периоду  од трећег  до осмог месеца текуће године.

 

           Услови које организација треба да испуњава:

 

 

*Наведене доказе доставити уз пријаву.

 

Избор организације обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву.

 

Комисија задржава право да пре избора обави разговор са пријављеним кандидатима.

 

Уговор о делу биће потписан након избора организације, између Општине Рача и  изабране организације, у складу са законом.

 

Детаљне информације могу се добити у периоду од 05.02.2021.године, до 09.02.2021. године, у времену од 08,00 до 12,00 часова, у просторијама општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача или на телефон 069/8084-089 (контакт особа Снежана Миљковић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Рача).

 

Комисија за израду јавног позива за одабир одговарајуће организације цивилног друштва за едуковање механизма за родну равноправност и грађанки општине Рача у области родне равноправности у оквиру пројекта „Равноправно у будућност

 

 

Број: 021-35/2021-III-01                                                                               Председник комисије

Дана: 04.02.2021. године                                                                                  Снежана Миљковић