КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА

ОБЈАВЉУЈЕ:

Ј А В Н И   П О З И В

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована предузећа, установе, друге организације и органи, групе грађана и појединци да доставе  предлоге за доделу јавних признања општине Рача.

Предлози се достављају за доделу следећих јавних признања: Почасни грађанин општине Рача, Карађорђева повеља и Годишња награда.

Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за представке и предлоге Скупштине општине Рача, преко писарнице Општинске управе општине Рача, са назнаком „За Комисију за доделу јавних признања општине Рача“, најкасније до 01. јула 2019. године, а обухвата период од 20. септембра 2018. године, до 30. јуна 2019. године.

Предлози се достављају у писаној форми и садрже податке о кандидату, образложење, евентуалне доказе, као и назначење за коју област се предлог односи.

Све додатне информације се могу добити путем телефона 060/4939219 или лично код заменика  секретара Скупштине општине Рача.

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

                                                                                                                        Председник

                                                                                            Ивана Томић