Град Крагујевац, у партнерству са општинама Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и
Аранђеловац и Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља,
приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина
Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац.
Циљ израде ове стратегије јесте да допринесе одрживом развоју територије заснованом
на подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза
на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања
климатским променама, спречавања и управљања ризицима, одрживе и мултимодалне
урбане мобилности, јачања социјалне компоненте у домену запошљавања, образовања,
социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и здравствене
заштите, културе, спорта, социјалних иновација и иновација у области дигиталних
технологија; примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и
привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине,
одрживог туризма, као и јачању урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете
одрживог територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и
развијању веза унутар и изван окружења.
Позивају се сви заинтересовани грађани и грађанке да дају свој допринос у изради
Стратегије одговором на упитник о различитим aспектима квалитета живота на територији
на којој живе.
Подаци добијени кроз овај упитник користиће се за израду анализе постојећег стања,
сагледавање развојних потенцијала и изазова, као и у процесу дефинисања развојних
потреба и биће представљени на серији тематских округлих столова који ће бити
организовани у наредном периоду.
Попуњавање упитника је анонимно. Упитник се може попунити ОВДЕ, најкасније до 13.
јануара 2023. године.
Уколико имате проблема са линком, молимо да у browser ископирате:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiR1GmA_nHb2Ow5oIcjSHAKCOC4sbuUyXjb73
MBjgoyXvV7A/viewform
Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина,
Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац подржава Европска унија у партнерству са
Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус.