Сагласност на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини са јавног надметања у првом кругу за агроекономску 2022/23 годину, бр.320-51-9556/2022-14 од 14.10.2022.г.,Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно
земљиште, Београд.

Увид у дату Сагласност може извршити и преко званичног сајта Управе за пољопривредно земљиште, линк: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/saglasnosti-2022/

Сагласност