РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 401-310/2020-II-01

Дана: 04.09.2020. године

 Р а ч а 

 

 

На основу члана 13. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача број 21/2019) Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 04.09.2020. године , утврдило је:

 

 

Прелиминарну листу изабраних пројеката

на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача за

подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују традиционалне цркве и верске заједнице за 2020. годину

 

 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета Општине /Рача по спроведеном јавном конкурсу за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају средствима из буџета Општине Рача за 2020. годину, расписаном дана 08.06.2020. године, доле наведеним традиционалним црквама и верским заједницама- корисницима средстава, како је приказано у следећој табели:

 

 

 

Редни број Назив традиционалне цркве/ верске заједнице Назив пројекта Укупан број бодова Додељени износ средстава за фининсирање из буџета ЈЛС Износ средстава којима ће се суфинансирати пројекат
1. Црквена општина рачансак-црква Св. Великомученика Георгија у Вишевцу „Изградња објекта Парохијског дома уз цркву Св. Великомученика Георгија у Вишевцу- II фаза изградње“ 89 3.500.000,00  

/

2. Црквена општина рачанска-црква Св. апостола и јеванђелиста Марка у Вучићу „Постављање нових гранитних и керамичких плочица у наосу и пронасоусу цркве у храму Св.ап.  и јеванђ. Марка у Вучићу“ 88 350.000,00  

/

3. Црквена општина рачанска-црква Св. ап. Петра и Павла у Рачи „Текуће одржавање парохијског дома са црквеном салом, канцеларијом  и магацинима пру цркви Св. ап. Петра и Павла у Рачи“ 86 300.000,00 104.000,00
4. Црквена општина ђурђевачка- храм Рођења Пресвете Богородице „Извођење молерских радова на храму Рођења Пресвете Богородице у Ђурђеву“

 

78 200.000,00 /

 

5. Црквена општина малокрчмарска-храм Рођења Пресвете Богородице „Предмер и предрачун за реконструкцију црквеног дома у Малом Крчмару“

 

75 150.000,00 /
6. Црквена општина сарановачка- храм Успенија Пресвете Богородице „Глетовање и кречење црквене сале, сређивање тоалета“

 

73 150.000,00 /
7. Црквена општина сипићанска –храм Светог Козме и Дамјана „Фрескопис у храму“ 77 149.984,00 /

 

 

 

На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача: www.raca.rs, огласној табли општине Рача  и на порталу е-Управа.

 

Прелиминарну листу објавити на званичном сајту општине Рача.

 

 

Место и датум:  Рача, 04.09.2020. године

 

Председник општинског већа општине Рача

                   ___________________

                         Ненад Савковић

Прелиминарна листа