У прилогу се налази Прелиминарна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку.

Прелиминарна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку