Прелиминарна листа изабраних пројеката

на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача  за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину

 

 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета Општине  Рача по спроведеном јавном конкурсу за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају средствима из буџета Општине Рача   за 2021. годину, расписаном дана 19.03.2021 године,  године, доле наведеним удружењима-корисницима средстава, како је приказано у следећој табели:

 

 

Редни број Назив удружења Назив пројекта Шира област и приоритетне области од јавног интереса Кратак опис пројекта Корисници јавног интерса Укупан број бодова
 

 

1.

Друштво пчелара “Карађорђево трмчиште“

Карађорђева бб, 34210 Рача

Квалитетна припрема пчелињих друштава за главну пашу и правовремена јесења прихрана у циљу повећања просечног приноса меда по кошници“. Подстицање и развој привредних делатности Остваривање што већег просечног приноса меда у главној паши кроз  квалитетну стручну обуку, стимулативну пролећну прихрану и правовремену јесењу прихрану ради очувања произвдног потенцијала и успешног презимљавања  

 

Пчелари и шира заједница

 

 

85

 

 

2.

Удружење воћара и виноградара“Вожд“ Рача, улица Краља Петра Првог бр. 20, 34210 Рача Стварање повољних услова за интензивирање и развој воћарске и виноградарске производње кроз јачање капацитета пољопривредних удружења Подстицање и развој привредних делатности Унапређивање и повезивање чланова удружења, креирање трансфер знања у области вођарства и виноградарства, као и повећање  броја чланова удружења  

Воћари и виноградари

 

85

 

3.

Удружење „Повратак“ Рача, улица Николе Тесле бр. 1, Рача

 

„Године успона ловства Раче“. Заштита животне средине и Екологија Мотивација и подизање свести код младих о важности очувања животне средине и екологије Ловци и млади  

85

 

4.

Удружење грађана “Моје мало место“, Рача, Карађорђева 60, 34210 Рача

 

„Подизање свести мештана општине Рача о шансама и приликама за развој сеоског туризма“. Подстицање и развој привредних делатности Унапређивање информисања људи кроз организовања презентација и израду брошура на тему како започети посао у области сеоског туризма  и информасање о могућностима  коришћења домаћих и страних фондовима Млади заинтересопвани за бављење сеоским туризмом од 20-35 година  

70

 

5.

„Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа Крагујевац“, улица Јована Петровића Ковача 1, 34000 Крагујевац „Звуци тишине“ Заштита лица са инвалидитетом Отклањање предрасуда које постоје према  глувим и наглувим особама од стране друштвене заједнице, унпређење пружања услуга глувим и наглувим суграђанима и остваривање  веће укључености глувих и наглувих у друштво Глува и наглуви лица са територије општине Рача  

60

 

6.

„Центар за митолошке студије Србије“ Рача „У сусрет 260 година од рођења Вожда Карађорђа“ Култура Истраживање академика о животу „ Карађорђа“, Карађорђевом завичају и династији Карађорђевића и писање научноих радова за зборник на основу прикупљене грађе Чланови центра за митолошке студије и друге установе културе  

60

7. Удружење грађана „ Наше мало место“ „Стоп дискриминизацији“ Заштита и промовисање људских и мањинских права Подизање  свести вршњака о предрасудама и дискриминацији различитих група као и у спречавању дискриминације Млади узраста од 10-25 55

 

 

 

На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача  www.raca.rs и на порталу е-Управа.

 

 

Место и датум: Рача, 15.04.2021. године

 

                                                                                                     Председник Комисије:

                                                                                                                                                                                _________________________

                                                                                                                                                                        Драган Игњатовић