Прелиминарна листа изабраних пројеката на Jавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача за  подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују традиционалне цркве и верске заједнице за 2021. годину  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 401-142/2021-II-01

Дана: 09.04.2021. године

 Р а ч а

 

 

На основу члана 13. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача број 21/2019), а у складу са Уредбом о средствима за постицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ број: 18/2018) Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 09.04.2021. године , донело је

 

                                                                 

ОДЛУКУ

  

               УТВРЂУЈЕ СЕ Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача за  подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују традиционалне цркве и верске заједнице за 2021. годину

 

 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета Општине /Рача по спроведеном јавном конкурсу за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају средствима из буџета Општине Рача за 2021. годину, расписаном дана 19.02.2021. године, доле наведеним традиционалним црквама и верским заједницама- корисницима средстава, како је приказано у следећој табели:

 

 

 

Редни број Назив традиционалне цркве/ верске заједнице Назив пројекта Укупан број бодова Додељени износ средстава за фининсирање из буџета ЈЛС Износ средстава којима ће се суфинансирати пројекат
1. Црквена општина рачанскa-црква Св. Великомученика Георгија у Вишевцу „Изградња објекта Парохијског дома уз цркву Св. Великомученика Георгија у Вишевцу- III фаза изградње“ 89 7.000.000,00 /
2. Црквена општина рачанска-црква Св. ап. Петра и Павла у Рачи „Текуће одржавање Парохијског дома са црквеном салом, канцеларијом и магацинима при цркви Св. ап. Петра и Павла у Рачи“ 88 250.000,00 /
3. Црквена општина рачанска-црква Св. апостола и јеванђелиста Марка у Вучићу „Постављање нових гранитних и керамичких плочица у наосу и пронаосу цркве у храму Св.ап.  и јеванђ. Марка у Вучићу“ 86 195.120,00 /
4. Црквена општина ђурђевачка- храм Рођења Пресвете Богородице „Извођење молерских радова на храму Рођења Пресвете Богородице у Ђурђеву“

 

78 150.000,00 /
5. Црквена општина малокрчмарска-храм Рођења Пресвете Богородице „Предмер и предрачун за реконструкцију црквеног дома у Малом Крчмару“

 

75 150.000,00 /
6. Црквена општина сарановачка- храм Успенија Пресвете Богородице „Кречење црквене сале, сређивање тоалета“

 

73 100.000,00 /
7. Црквена општина сипићанска –храм Светог Козме и Дамјана „Предмер и предрачун радова за Фрескопис у храму“ 72 100.000,00 /
8.  Црквена општина јарушичка -храм Светог Архангела Гаврила у Горњим Јарушицама „Извођење радова на фасади црквене сале“ 65 54.880,00 /

 

 

 

На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача: www.raca.rs, огласној табли општине Рача  и на порталу е-Управа.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

               ОПШТИНЕ РАЧА

          ___________________________

                   Ненад Савковић