На основу  члана 38. Закона о удружењима (“Службени гласник РС“ број 51/2009, 99/2011-др. Закон и 44/2018- др Закон), Одлуке о другом  ребалансу буџета општине Рача за 2020. Годину („Службени гласник општине Рача“,број 10/2020) и члана 8. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројекта од јавног интереса ( „Службени гласник општине Рача“, број 13/2019), а у складу са Уредбом о средствима за постицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 16/2018),  Комисија за спровођење конкурсног поступка и разматрање пријава за доделу средстава за потстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма  која реализују удружења, који су од од јавног интереса и за које се средства обезбеђују у буџету општине Рача у 2020 години , на својој седници одржаној дана 16.07.2020. године утврдило је

 

 

Прелиминарну листа изабраних пројеката

на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача  за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину број: 021-199/2020-II-01 од 05.06.2020. године

 

 

 

Редни број Назив удружења Назив пројекта Шира област и приоритетне области од јавног интереса Кратак опис пројекта Корисници јавног интерса Број директних корисника Број индиректних корисника Укупан број бодова
1. Ловачко удружење „Градиште“ Рача. Опремање ловачког дома у Рачи Подстицање и развој привредних делатности Опремање адаптираног простора недостајућом опремом –набавка опреме за собе у купатила( постељине, чаршафи, јастучнице, пешкири….) Ловци и шира заједница 282 1000 100
2. Општински одбор пензионера општине Рача Клуб  пензионера –место окупљања Социјална заштита Реконструкција зграде и заштита од кише и подземних вода Чланови удружења и становници општине Рача 870 1500 100
3. Удружење грађана „ Наше мало место“ Прва шанса млади, екологија, заштита животне средине Едукација за вршњачке едукаторе  о писању пројеката и бизнис планова и значају постојања удружења као главном сервису младих, као и јачању капацитета удружења као носиоца друштвеног ангажовања младих млади 156 800 100
4. Друштво пчелара “Карађорђево трмчиште“ Подстицај развоја пчеларства у циљу повећања просечног приноса по кошници на територији општине Рача Подстицање и развој привредних делатности Санирање негативних последица багремове паше, едукација и обука свих држаоца пчелана усвајању најсавременијих метода припрема и очувања пчелињих друштава Пчелари и шира заједница 64  

 

 

300

 

 

 

85

5. Удружење воћара и виноградара“ Стварање повољних услова за интезивирање и развој воћарске и виноградарске производње кроз јачање капацитета пољопривредног удружења Подстицање и развој привредних делатности и пољопривреде Ангажовање који ће обављати стручне и администартивне послове за удружење Чланови удружења 50 500 85
6. Удружење бораца „Шумадије“ ОО Рача Унапређење положаја бораца чланова удружења са територије општине Рача

 

Борачко – инвалидска заштита и социјална заштита Оснаживање удружења кроз набавку потребне рачунарске опреме, мултипрактик штамапача, адаптација кухиње и мокрог чвора као и две акције добровољног даваања крви Чланови удужења, породице чланова, становници општине Рача 402 1500 80
7.  Удружење ратних ветерана иинвалида и породица погинулих  бораца „Рача“ Побољшање услова живота ратних ветерана иинвалида и породица погинулих бораца Борачко инвалидск-а заштита Формирање тима за обилазак чланова удружења, израда социјалних карти и додела новчане помоћи Чланови удружења и породице чланова 397 1000 80
8. Кинолошко друштво „Наша младост“ Успостављање услова за развој  одрживе кинологије у општини  Рача Заштита животиња Курс о основама конологије и правилан узгој и заштите паса,  курс за професионалне излагаче паса, посете  познатим одгајивачницама и завршна изложба паса и конференција умрежавања кинолога Кинолози чланови друштва и љубитељи паса са територије општине Рача, као и други кинолози 45 250 60
9 Шумадијски равногорски покрет „Дај крв-поклони живот“ Социјална заштита Промовисање значаја добровољног давања крви Становништво коме је потребна крв 28 500 60

 

 

На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача www.raca.rs  и на порталу е-Управа.

 

 

Место и датум: Рача, 16.07.2020 године

 

Председник Комисије:

Дејан Обрадовић с.р