На основу члана 17. и члана 20. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19), а у складу са Конкурсом за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину, Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача формирана Решењем Председника општине Рача број: 67-2/2020-III-01  oд 17.11.2020. године, на седници одржаној дана  28.12.2020  године, сачинила је следећи:

 

 ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

за доделу стипендија ученицима средњих школа

на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину

 

            ДОДЕЉУЈУ СЕ средства из буџета Општине Рача, по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија за ученике средњих школа са територије општине Раче за школску 2020/2021. годину у износу од 4.000,00 динара (четири хиљаде динара) по стипендији на месечном нивоу, у трајању од десет  месеци, за укупно 17 (седамнаест) ученика рангираних према следећој табели:

 

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на конкурс  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Назив установе                   

 

Разред

 

Просечна оцена током школовања

 

Укупан број остварених бодова

1. Лазар Марковић, ул.Вука Караџића бр.35, Рача 67-6/20-III-01 од 26.11.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

5,00

 

24,75

2. Лазар Петровић, Доња Рача 67-13/20-III-01 од 01.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,95

 

9,95

3. Емилија Миљојковић,

Ул.Вука Караџића бр.49, Рача

67-25/20-III-01 од 04.12.2020. године Медицинска школа „Сестре Нинковић“, Крагујевац  

1.

 

4,95

 

9,95

4. Марко Гроздић, Адровац, Рача 67-12/20-III-01 од 01.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,90

 

9,90

5. Ана Милосављевић, Бошњане, Рача 67-29/20-III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,89

 

9,89

6. Марија Туфегџић, ул.Краља Петра првог  бр,22, Рача 67-15/20-III-01 од 02.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,88

 

9,88

7. Милош Павловић, Борци, Рача 67-24/20-III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,88

 

9,88

8. Наталија Марковић, Вучић, Рача 67-14/20-III-01 од 01.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,85

 

9,85

9. Анђела Карић, ул.Његошева бр.9, Рача 67-17/20-III-01 од 02.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,82

 

9,82

10. Милена Милошевић, ул.Светог Саве бр.16, Рача 67-10/20-III-01 од 27.11.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,80

 

9,80

11. Душан Радојевић, ул.Цара Лазара бр.13, Рача 67-22/20-III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,76

 

9,76

12. Стефан Марковић, Сипић, Рача 67-35/20-III-01 од 07.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,61

 

9,61

13. Богдан Деспотовић, ул.Николе Пашића бр.4, Рача 67-19/20-III-01 од 03.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,60

 

9,60

14. Сара Стевановић, Вишевац, Рача 67-21/20-III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,53

 

9,53

15. Валентина Шмигић, Вучић, Рача 67-23/20- III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,53

 

9,53

16. Остојић Илија, Трска, Рача 67-9/20- III-01 од 27.11.2020. године. СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

 

5,00

 

8,00

17. Милица Павловић, Трска, Рача 67-27/20- III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,77

 

7,77

 

На предлог ранг листе учесници конкурса имају право приговора у року од 7 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача: www.raca.rs и огласној табли општине Рaчa. Образложени приговор подноси се у писаној форми председнику општине Рача преко Комисије.

Датум: 28.12.2020. година.

                      Председник Комисије:

                        ___________________

                         Снежана Миљковић