На основу члана 17. и члана 20. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19), а у складу са Конкурсом за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022 годину, Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача формирана Решењем Председника општине Рача број: 021-305/2021-III-01  oд 14.09.2021. године, на седници одржаној дана  19.10.2021  године, сачинила је следећи:

 

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

за доделу стипендија ученицима средњих школа

на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022 годину

 

            ДОДЕЉУЈУ СЕ средства из буџета Општине Рача, по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија за ученике средњих школа са територије општине Раче за школску 2021/2022. годину у износу од 4.000,00 динара (четири хиљаде динара) по стипендији на месечном нивоу, у трајању од десет  месеци, за укупно 20 (двадесет) ученика рангираних према следећој табели:

 

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на конкурс  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Назив установе                   

 

Разред

 

Просечна оцена током школовања

 

Укупан број остварених бодова

1. Лазар Марковић, ул.Вука Караџића бр.35, Рача 67-27/21-III-01 од 06.10.2021 године. СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

5,00

 

10,00

2. Златић Петар,ул. Карађорђева бр.87,  Рача 67-32/21-III-01 од 06.10.2021 године. СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

5,00

 

10,00

3. Петровић Лазар, Доња Рача,, Рача 67-28/21-III-01 од 06.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,87

 

9,87

4. Карић Анђела, ул.Његошева бр.9, Рача 67-20/21-III-01 од 07.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,84

 

9,84

5. Николић Марија, ул.Краља Александра Карађорђевића бр.47, Мали Мирашевац,Рача 67-22/21-III-01 од 07.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,82

 

9,82

6. Марија Туфегџић, ул.Краља Петра првог  бр,22, Рача 67-30/21-III-01 од 06.10.2021 године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,80

 

9,80

7. Милосављевић Ана, Бошњане,  Рача 67-15/21-III-01 од 07.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,80

 

9,80

8. Марковић Наталија, Вучић, ул.Св.Марка бр.68, Рача 67-33/21-III-01 од 06.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,79

 

9,79

9. Радојевић Душан, ул.Цара Лазара бр.13, Рача 67-21/21-III-01 од 07.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,76

 

9,76

10. Милосављевић Наталија, ул.Авалска бр.3, Рача 67-26/21-III-01 од 06.10.2021. године Прва крагујевачка гимназија  

2.

 

4,76

 

9,76

11. Павловић Милица, ул.Карађорђева бр.114, Трска , Рача 67-23/21-III-01 од 06.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,76

 

9,76

12. Продановић Ђорђе, ул.Немањина бр.16, Рача 67-11/21-III-01 од 04.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,72

 

9,72

13. Павловић  Милош, Борци, Рача 67-29/21-III-01 од 06.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,72

 

9,72

14. Милић Теодора, Мало Крчмаре, ул.Гајанска бр.36в, Рача 67-13/21-III-01 од 05.10.2021. године Средња стручна школа, Крагујевац  

3.

 

4,66

 

9,66

15. Продановић Александра, ул Немањина бр.16, Рача 67-12/21- III-01 од 04.10.2021. године Прва Крагујевачка Гимназија  

2.

 

4,65

 

9,65

16. Миливојевић Ђорђе, Сараново, Рача 67-19/21- III-01 од 07.10.2021. године. СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

 

4,62

 

9,62

17. Илић Немања, Трска, Рача 67-16/21- III-01 од 07.10.2021 године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,62

 

9,62

18. Деспотовић Богдан, ул.Николе Пашића бр.4, Рача 67-17/21-III-01 од 07.10.2021 године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,61

 

9,61

19. Срећковић Марјан, Велико Крчмаре,ул: Мр.Дејана Обрадовића бр.18, Рача 67-8/21-III-01 од 01.10.2021 године, Прва Техничка школа, Крагујевац  

2.

 

4,60

 

9,60

20. Милетић Милица, ул: Николе Тесле, бр.1/2/9, Рача 67-6/21-III-01 од 28.11.2021 године, Економска школа , Крагујевац  

3.

 

4,59

 

9,59

 

Остали пријављени кандидати који се не налазе на ранг листи, не задовољавају услове Конкурса за доделу  ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022 годину.

 

На предлог ранг листе учесници конкурса имају право приговора у року од 7 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача: www.raca.rs и огласној табли општине Рaчa. Образложени приговор подноси се у писаној форми председнику општине Рача преко Комисије.

 

 

Датум: 19.10.2021. година.

                      Председник Комисије:

                        ___________________

                         Снежана Миљковић