На основу члана 17. и члана 20. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19), а у складу са Конкурсом за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022 годину, Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача формирана Решењем Председника општине Рача број. 021-305/2021-III-01 oд 14.09.2021 године, на седници одржаној дана 19.10.2021 . године, сачинила је следећи:

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

за доделу стипендија студентима

на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022 годину

 

ДОДЕЉУЈУ СЕ средства из буџета Општине Рача, по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија за студенте првог и другог степена студирања са територије општине Раче за школску 2021/2022. годину у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара) по стипендији на месечном нивоу, у трајању од девет месеци, за укупно 15 (петнаест) студената рангираних према следећој табели:

 

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на конкурс  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Назив установе                   

 

Година студија

 

Успех остварен у СШ/ Просечна оцена током студирања

 

Укупан број остварених бодова

1. Ранисављевић Александра, Велико Крчмаре, Рача 67-38/21-III-01 од 04.10.2021. године Факултет Медицинских Наука, Крагујевац  

1.

 

10,00

 

15,00

2. Стојковић Марта, ул.Војводе Павла Цукића бр.12, Рача 67-42/21-III-01 од 05.10.2021. године ПМФ, Крагујевац  

1.

 

10,00

 

15,00

3. Ђокић Нина, Доња Рача, Рача 67-47/21-III-01 од 07.10.2021. године Медицински факултет, Крагујевац  

1.

 

9,96

 

14,96

4. Станојевић Јована , ул.Трговачка бр.8, Рача 67-36/21-III-01 од 01.10.2021. године Архитектонски факултет, Београд  

1.

 

9,96

 

14,96

5. Марковић Тијана, Сипић, Рача 67-55/21-III-01 од 07.10.2021. године Економски Факултет, Крагујевац  

1.

 

9,87

 

14,87

6. Миленовић Емилија, ул:Градиштанска бр.31, Вишевац, Рача 67-49/21-III-01 од 07.10.2021. године Акад.васп.мед. стр.студија,, Ћуприја  

1.

 

9,77

 

14,77

7. Обрадовић Јулијана, ул: Ђуре Јакшића , бр:10/10,  Рача 67-37/21-III-01 од 04.10.2021. године Економски факултет, Београд  

1.

 

9,73

 

14,73

8. Јевтић Лазар, Сипић, Рача 67-44/21-III-01 од 06.10.2021. године Факултет техничких Наука , Чачак  

1.

 

9,70

 

14,70

9. Живановић Ивана, ул.Краља Петра I , бр.76, Рача 67-45/21-III-01 од 06.10.2021. године Економски факултет, Крагујевац  

1.

 

9,69

 

14,69

10. Радосављевић Катрина, Велико Крчмаре, Рача 67-53/21-III-01 од 07.10.2021. године Правни факултет, Крагујевац  

1.

 

9,59

 

14,59

11. Петровић Марија, ул.Лепеничка бр.11, Рача 67-43/21-III-01 од 06.10.2021 године, ФИН, Крагујевац  

1.

9,57 14,57
12. Марковић Теодора, Борци, Рача 67-34/21-III-01 од 30.09.2021 године. ФИН, Крагујевац  

1.

 

9,48

 

14.48

13. Милосављевић Анастасија, Мирашевац, Рача 67-41/21-III-01 од 05.10.2021 године, ФИН, Крагујевац  

1.

 

8,87

 

13,87

14. Аврамовић Весна, Сараново, Рача 67-50/21-III-01 од 07.10.2021 године, Факултет мед. Наука, Крагујевац  

3.

 

8,73

 

13,73

15. Јанковић Алесандар, Мало Крчмаре, Рача 67-46/21-III-01 од 07.10.2021 године, ФИЛУМ, Крагујевац  

2.

 

8,64

 

13,64

 

Остали пријављени кандидати који се не налазе на ранг листи, не задовољавају услове Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022.

На предлог ранг листе учесници конкурса имају право приговора у року од 7 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача: www.raca.rs и огласној табли општине Рaчa. Образложени приговор подноси се у писаној форми председнику општине Рача преко Комисије.

 

Датум: 19.10.2021. године

                                                                                                          Председник Комисије

                                                                                                          Снежана Миљковић