На основу члана 17. и члана 20. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19), а у складу са Конкурсом за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2019/2020 годину, Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача формирана Решењем Председника општине Рача број 021-511/2019-III-01 oд 15.10.2019. године, на седници одржаној дана 15.11.2019. године, сачинила је следећи:

 

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

за доделу стипендија студентима

на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2019/2020 годину

 

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на конкурс  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Назив установе                   

 

Година студија

 

Успех остварен у СШ/ Просечна оцена током студирања

 

Укупан број остварених бодова

1. Никола Милошевић, Вучић 67-16/19-III-01 од 06.11.2019. године Факултет инжењерских наука, Крагујевац  

1.

 

10

 

15

2. Весна Аврамовић, Сараново 67-10/19-III-01 од 04.11.2019. године Факултет медицинских наука, Крагујевац  

1.

 

9,97

 

14,97

3. Јана Стојановић, Мало Крчмаре 67-11/19-III-01 од 04.11.2019. године Факултет педагошких наука, Јагодина  

1.

 

9,85

 

14,85

4. Милош Станковић, Борци 67-9/19-III-01 од 04.11.2019. године Факултет инжењерских наука, Крагујевац  

1.

 

9,80

 

14,80

5. Јован Радојевић, Рача, Цара Лазара 13 67-14/19-III-01 од 05.11.2019. године Архитектонски факултет, Београд  

мастер

 

9,67

 

14,67

6. Дејан Милошевић, Борци 67-8/19-III-01 од 04.11.2019. године Факултет инжењерских наука, Крагујевац  

1.

 

9,55

 

14,55

7. Тијана Милић, Мало Крчмаре 67-19/19-III-01 од 07.11.2019. године Факултет безбедности, Београд  

1.

 

9,40

 

14,40

8. Анђела Ђурђановић, Рача, Ђуре Јакшића 1 67-7/19-III-01 од 01.11.2019. године Академија васпитачко-медицинских струковних студија  

1

 

9,18

 

14.18

9. Маријана Урошевић, Вишевац 67-6/19-III-01 од 01.11.2019. године Природно математички факултет Крагујевац  

4.

 

9,04

 

14,04

10. Матија Милошевић, Рача, К.А. Карађорђевића 4 67-5/19-III-01 од 31.10.2019. године Правни факултет Крагујевац  

4

 

8,84

 

13,84

11. Ана Николић, Рача, Мирашевац 67-15/19-III-01 од 06.11.2019. године Архитектонски факултет Београд  

1

 

9,53

 

11,53

 

Остали пријављени кандидати који се не налазе на ранг листи, не задовољавају услове Конкурса за доделу стипендија.

На предлог ранг листе учесници конкурса имају право приговора у року од 7 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача: www.raca.rs и огласној табли општине Рaчa. Образложени приговор подноси се у писаној форми председнику општине Рача преко Комисије.

 

 

Датум: 21.11.2019. године