У прилогу се налазе Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рача -I круг за агроекономску 2022/23 годину бр. 320-44/2022-III-01, Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште бр. 320-51-8443/2022-14 од 12.09.2022. г. и преглед груписаних јавних надметања.

Јавни оглас

Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Преглед груписаних јавних надметања