Oбавештавају се грађани општине Рача да пријаву штете на
својим објектима и имањима која је настала услед
невремена-елеметарне непогоде 21.06.2022. године могу
пријавити на бројеве телефона 034/751-175 и 034/751-373
или лично у општинској Управи општине Рача.