Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину  бр.320-5/2021-III-01

Документацију јавног огласа можете преузети овде:

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину  бр.320-5/2021-III-01

Сагласност Министарства пољопривреде на Оглас по условима другог круга- трећи круг-Рача за агроекономску 2020-2021

Закључак Комисије за спровођење јавног надметања о почетним ценама закупа бр.: 320-1/2021-II-01

Преглед ЈН Рача- 2020