На основу  Решења Председника општине Рача број: 021-377/2020-III-01 од 02.07.2021 године, о образовању  Комисије за израду јавног позива  за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“,  Комисија дана 16.07.2021 године, доноси :

 

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ  ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОДАБИР КОРИСНИЦА ГРАНТОВА ЗА ПОМОЋ УНАПРЕЂЕЊУ

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „РАВНОПРАВНО У БУДУЋНОСТ

I

 

          Поништава се јавни позив за одабир корисница грантова  за помоћ  унапређењу руралног развоја на територији  општине Рача у оквиру пројекта  „Равноправно у будућност“, број: 021-212/2021 –III-01 од 06.07.2021 године, објављен на огласној табли  Општинске управе  Рача, Националне службе за запошљавање Одељење у Рачи и на званичном сајту општине Рача, којим  је предвиђен одабир  10 жена са територије општине Рача , које предвиђеним Јавним позивом испуњавају услове за доделу гранта у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“.

 

II

 

          Одлука о поништењу јавног позива   за одабир корисница грантова  за помоћ  унапређењу руралног развоја на територији  општине Рача у оквиру пројекта  „Равноправно у будућност“, број: 021-212/2021 –III-01 од 06.07.2021 године, објављује се на званичном сају Општинске управе општине Рача, огласној табли Општинске управе општине Рача и Националне службе за запошљавање Одељење у Рачи.

 

                                                                                                              Председник комисије

                                                                                                               __________________

                                                                                                               Снежана Миљковић