На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06,
69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017)
и члана члан 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине РАЧА» број 13/17), Председник
општине РАЧА је дана 12.06.2018 године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ РАЧА

и расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ

СВОЈИНИ  У ОПШТИНИ РАЧА

 

Прилози:
Одлука о расписивању јавног огласа I круг 2018
Формулар за пријављивање I круг 2018.
Сагласност министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде