На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана члан 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине РАЧА» број 13/17), Председник општине РАЧА је дана 08.11.2018. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ РАЧА

и расписује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА

 

I

– Предмет јавног надметања –

 

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини РАЧА у следећим катастарским општинама:

 

 

КО Бр. јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) Период закупа Степен заштите
Војиновац 1 0,8229 7.052,89 1.160,76 10  
Војиновац 2 2,0675 7.052,89 2.916,37 10  
Војиновац 3 0,7852 7.052,89 1.107,58 10  
Војиновац 4 0,2630 7.052,89 370,98 10  
Адровац 6 0,1285 2.938,83 75,53 1  
Адровац 7 0,5496 2.380,66 261,68 1  
Адровац 8 2,2470 9.795,57 4.402,13 1  
Борци 9 1,1158 7.052,89 1.573,92 10  
Борци 10 0,6671 7.052,89 940,99 10  
Борци 11 0,3998 6.024,66 481,73 10  
Борци 12 5,7530 7.052,89 8.115,05 10  
Борци 13 1,2022 7.052,89 1.695,79 10  
Борци 14 2,3549 7.052,89 3.321,77 10  
Борци 15 0,4616 7.934,25 732,49 10  
Борци 16 1,1659 7.781,03 1.814,38 10  
Борци 17 0,5861 4.995,39 585,56 10  
Борци 18 0,2712 7.052,88 382,54 10  
Борци 19 2,4500 6.171,51 3.024,04 10  
Борци 20 1,0965 7.439,22 1.631,42 10  
Борци 21 0,3019 4.987,74 301,16 10  
Бошњане 22 0,3356 6.171,51 414,23 10  

 

 

Бошњане 23 0,3276 7.934,25 519,85 10  
Бошњане 25 0,3804 7.052,89 536,58 10  
Бошњане 26 1,6896 6.639,17 2.243,50 10  
Бошњане 28 0,0750 7.052,93 105,79 10  
Бошњане 29 0,4157 1.782,66 148,21 10  
Бошњане 31 0,4807 1.586,48 152,52 10  
Бошњане 32 3,5555 6.903,54 4.909,10 10  
Бошњане 33 0,8929 6.171,51 1.102,10 10  
Бошњане 34 0,9373 6.171,51 1.156,91 10  
Бошњане 35 0,5287 6.395,73 676,28 10  
Бошњане 36 0,1563 7.222,07 225,76 10  
Велико Крчмаре 37 0,3679 4.995,41 367,56 1  
Велико Крчмаре 38 0,6610 4.995,40 660,39 1  
Велико Крчмаре 39 1,1401 6.171,51 1.407,22 1  
Велико Крчмаре 40 1,0288 6.171,51 1.269,85 1  
Велико Крчмаре 41 0,4904 6.171,51 605,30 1  
Велико Крчмаре 42 1,7942 7.934,26 2.847,13 1  
Велико Крчмаре 43 0,5292 2.380,65 251,97 1  
Велико Крчмаре 44 0,3244 7.052,90 457,59 1  
Велико Крчмаре 45 3,4083 7.052,89 4.807,67 1  
Велико Крчмаре 46 1,2777 7.052,89 1.802,30 1  
Велико Крчмаре 47 0,8504 7.279,76 1.238,14 1  
Велико Крчмаре 48 3,4881 7.052,89 4.920,24 1  
Велико Крчмаре 49 1,7451 7.052,89 2.461,60 1  
Велико Крчмаре 50 0,8155 2.116,24 345,16 1  
Велико Крчмаре 51 0,5066 7.052,88 714,60 1  
Велико Крчмаре 52 0,9014 7.052,90 1.271,50 1  
Велико Крчмаре 53 0,3841 2.380,66 182,88 1  
Велико Крчмаре 54 0,8392 7.934,26 1.331,69 1  
Велико Крчмаре 55 0,6239 7.934,25 990,04 1  
Велико Крчмаре 56 2,1000 5.326,42 2.237,10 1  
Велико Крчмаре 57 2,0138 5.660,83 2.279,95 1  

 

 

Велико Крчмаре 58 1,6504 7.052,89 2.328,02 1  
Велико Крчмаре 59 0,3773 1.410,18 106,41 1  
Велико Крчмаре 60 1,5523 7.052,89 2.189,64 1  
Велико Крчмаре 61 0,2397 6.171,51 295,86 1  
Велико Крчмаре 62 0,5479 7.934,26 869,44 1  
Велико Крчмаре 63 2,2917 7.286,49 3.339,69 1  
Велико Крчмаре 64 1,5676 6.171,51 1.934,89 1  
Велико Крчмаре 65 0,1005 2.380,70 47,85 1  
Велико Крчмаре 66 0,7135 7.934,25 1.132,22 1  
Велико Крчмаре 67 0,3870 7.934,26 614,11 1  
Велико Крчмаре 68 0,6813 7.934,26 1.081,12 1  
Велико Крчмаре 69 2,4211 7.934,26 3.841,93 1  
Велико Крчмаре 70 1,0078 7.052,89 1.421,58 1  
Велико Крчмаре 71 0,9719 7.934,26 1.542,26 1  
Велико Крчмаре 72 0,5329 2.380,65 253,73 1  
Велико Крчмаре 73 0,0642 2.380,69 30,57 1  
Велико Крчмаре 74 0,3222 7.934,26 511,28 1  
Велико Крчмаре 75 1,2969 6.171,51 1.600,77 1  
Велико Крчмаре 76 0,0385 2.116,36 16,30 1  
Велико Крчмаре 77 0,9938 1.774,44 352,69 1  
Велико Крчмаре 78 0,3804 2.380,65 181,12 1  
Велико Крчмаре 79 0,6162 6.171,50 760,58 1  
Велико Крчмаре 80 0,4279 7.052,89 603,59 1  
Велико Крчмаре 81 3,5419 7.934,26 5.620,47 1  
Велико Крчмаре 82 1,4468 7.934,26 2.295,86 1  
Велико Крчмаре 83 0,7191 7.934,27 1.141,11 1  
Велико Крчмаре 84 0,1629 7.934,25 258,50 1  

 

 

Велико Крчмаре

85 0,5194 6.171,51 641,10 1
Велико Крчмаре 86 0,7891 6.171,51 973,99 1
Велико Крчмаре 87 0,0591 1.410,15 16,67 1
Велико Крчмаре 88 0,5474 7.052,89 772,15 1
Велико Крчмаре 89 0,5470 7.052,89 771,59 1
Вишевац 90 1,0706 6.171,51 1.321,44 10
Вишевац 91 0,8262 7.934,27 1.311,05 10
Вишевац 92 0,4383 7.052,89 618,25 10
Вишевац 93 0,3205 6.171,51 395,59 10
Вишевац 94 0,9739 5.842,07 1.137,91 10
Вишевац 95 0,6236 7.052,89 879,63 10
Вишевац 96 0,6029 7.934,27 956,71 10
Вишевац 97 0,1077 2.380,69 51,28 10
Вишевац 98 0,6822 6.228,79 849,85 10
Вишевац 99 0,1838 8.914,20 327,68 10
Вишевац 100 0,6928 5.661,55 784,46 10
Вишевац 101 0,3374 7.052,90 475,93 10
Вишевац 102 1,0502 6.171,51 1.296,26 10
Вишевац 103 0,3145 7.052,88 443,62 10
Вишевац 104 0,1953 7.934,25 309,91 10
Вишевац 105 0,0859 8.914,20 153,14 10
Вишевац 106 0,2245 7.052,87 316,67 10
Вишевац 107 0,1866 1.233,92 46,05 10
Вишевац 108 0,5162 4.995,41 515,73 1
Вишевац 109 0,2068 1.410,20 58,32 10
Вишевац 110 0,2542 6.171,52 313,76 10
Вишевац 111 0,1169 7.052,87 164,89 10
Вишевац 112 0,6479 6.171,51 799,70 10
Вишевац 113 0,2176 8.914,20 387,94 10
Вишевац 114 0,0491 8.914,26 87,53 10
Вишевац 115 1,0504 4.995,40 1.049,43 10
Вишевац 116 0,7181 6.171,51 886,35 10
Вишевац 117 0,4599 1.233,92 113,49 10
Вишевац 118 0,9730 7.052,89 1.372,49 10
Вишевац 119 0,2537 6.171,50 313,14 10
Вишевац 120 0,1738 4.995,40 173,64 10
Вишевац 121 0,1160 7.934,22 184,07 10
Вишевац 122 0,3587 7.934,26 569,20 10
Вучић 123 0,8137 7.934,26 1.291,22 1
Вучић 124 0,8177 8.360,35 1.367,25 1
Вучић 125 0,3277 8.914,19 584,24 1
Вучић 126 1,1671 8.914,20 2.080,75 1
Вучић 127 1,8718 2.380,65 891,22 1
Вучић 128 1,8192 2.674,45 973,07 1

 

Вучић 129 1,8534 7.275,45 2.696,86 1
Вучић 130 4,0534 7.052,89 5.717,64 1
Вучић 131 0,4987 7.052,90 703,46 1
Вучић 132 0,7244 2.116,23 306,60 1
Вучић 133 1,8000 4.995,40 1.798,34 1
Вучић 134 0,3294 7.934,27 522,71 1
Вучић 135 2,3954 2.380,65 1.140,52 1
Вучић 136 0,2369 7.934,28 375,93 1
Вучић 137 0,2386 7.052,89 336,56 1
Вучић 138 0,1623 7.934,26 257,55 1
Вучић 139 1,0988 2.380,65 523,17 1
Вучић 140 0,1260 6.171,51 155,52 1
Вучић 141 0,1910 8.914,19 340,52 1
Вучић 142 0,0495 7.934,34 78,55 1
Вучић 143 3,3820 7.934,26 5.366,73 1
Вучић 144 1,0680 7.934,26 1.694,76 1
Вучић 145 0,4100 7.913,63 648,92 1
Доња Рача 146 0,0501 8.914,17 89,32 1
Доња Рача 147 0,1208 8.914,24 215,37 1
Доња Рача 148 0,0041 8.914,63 7,31 1
Доња Рача 149 0,0230 8.914,35 41,01 1
Доња Рача 150 0,0959 7.052,87 135,27 1
Доња Рача 151 0,0400 6.171,50 49,37 1
Доња Рача 152 0,0323 6.171,52 39,87 1
Доња Рача 153 0,0167 8.644,31 28,87 1
Доња Рача 154 0,4189 8.914,20 746,83 1
Доња Рача 155 0,6188 6.171,51 763,79 1
Доња Рача 156 0,0312 8.914,10 55,62 1
Доња Рача 157 0,4751 8.914,21 847,03 1
Доња Рача 158 0,1016 8.914,17 181,14 1
Доња Рача 159 0,3459 8.831,34 610,95 1
Доње Јарушице 160 0,3565 4.995,40 356,17 10
Доње Јарушице 161 0,1012 8.914,23 180,42 10
Доње Јарушице 162 0,4935 7.052,89 696,12 10
Ђурђево 163 2,2329 6.340,45 2.831,52 10
Ђурђево 164 0,2753 7.052,89 388,33 10
Ђурђево 165 0,4074 3.171,72 258,43 10
Ђурђево 166 0,9897 7.934,26 1.570,50 10
Ђурђево 167 0,8713 7.934,26 1.382,62 10
Ђурђево 168 2,0627 7.052,89 2.909,60 10
Ђурђево 169 0,2657 7.052,88 374,79 10
Ђурђево 170 1,6878 7.934,26 2.678,28 10
Ђурђево 171 0,7732 7.052,88 1.090,65 10
Ђурђево 172 0,0999 7.934,23 158,52 10
Ђурђево 173 1,1710 7.052,89 1.651,78 10

 

Ђурђево 174 0,3035 7.052,88 428,11 10
Ђурђево 175 0,3194 6.171,51 394,23 10
Мало Крчмаре 176 0,3216 7.052,89 453,64 1
Мало Крчмаре 177 0,3076 4.995,42 307,32 1
Мало Крчмаре 178 0,2169 4.995,39 216,70 1
Мало Крчмаре 179 0,1944 7.934,26 308,48 1
Мало Крчмаре 180 0,6009 7.934,27 953,54 1
Мало Крчмаре 181 0,2117 7.934,25 335,94 1
Мало Крчмаре 182 0,1139 7.934,24 180,74 1
Мало Крчмаре 183 0,0349 1.410,32 9,84 1
Мало Крчмаре 184 0,3021 7.934,26 479,39 1
Мало Крчмаре 185 0,8149 7.593,82 1.237,64 1
Мало Крчмаре 186 0,6323 6.171,52 780,45 1
Мало Крчмаре 187 0,1238 7.052,91 174,63 1
Мало Крчмаре 188 4,1267 4.995,40 4.122,90 1
Мало Крчмаре 189 0,7706 7.052,89 1.086,99 1
Мало Крчмаре 190 0,4964 6.171,51 612,71 1
Мало Крчмаре 191 0,3962 7.934,25 628,71 1
Мало Крчмаре 192 0,4853 7.934,27 770,10 1
Мало Крчмаре 193 2,2026 4.995,40 2.200,57 1
Мирашевац 194 6,3496 7.093,71 9.008,45 1
Мирашевац 195 0,5533 1.586,46 175,56 1
Мирашевац 196 1,0950 6.171,51 1.351,56 1
Мирашевац 197 0,5765 7.052,89 813,20 1
Мирашевац 198 0,0678 6.171,53 83,69 1
Мирашевац 199 0,0277 6.171,48 34,19 1
Мирашевац 200 0,3019 7.934,25 479,07 1
Мирашевац 201 0,4361 1.586,47 138,37 1
Мирашевац 202 0,6385 6.171,51 788,10 1
Мирашевац 203 0,3036 7.052,90 428,25 1
Мирашевац 204 0,3412 8.914,21 608,31 1
Мирашевац 205 0,0876 1.782,65 31,23 1
Мирашевац 206 0,5658 4.114,02 465,54 1
Мирашевац 207 0,7821 7.052,90 1.103,21 1

 

Мирашевац 208 0,2631 6.171,49 324,74 1
Поповић 209 1,1559 6.171,51 1.426,73 1
Поповић 210 0,7972 7.934,26 1.265,04 1
Поповић 211 0,0816 6.171,57 100,72 1
Поповић 212 0,3188 8.914,21 568,37 1
Рача 213 1,8347 7.448,42 2.733,12 1
Рача 214 0,5955 8.600,64 1.024,34 1
Рача 215 0,8031 9.582,80 1.539,19 1
Рача 216 0,2619 8.914,20 466,93 1
Рача 217 1,1256 8.631,26 1.943,07 1
Рача 218 2,1429 8.559,89 3.668,60 1
Рача 219 0,7997 6.661,00 1.065,36 1
Рача 220 0,6292 9.458,68 1.190,28 1
Рача 221 0,0197 7.934,01 31,26 1
Рача 222 0,0002 9.800,00 0,39 1
Рача 223 1,3543 7.052,89 1.910,35 1
Рача 224 0,3912 7.052,89 551,82 1
Рача 225 0,8328 7.934,26 1.321,53 1
Рача 226 1,3828 7.934,26 2.194,30 1
Рача 227 0,6276 1.586,47 199,13 1
Рача 228 2,6318 6.580,78 3.463,86 1
Рача 229 0,0828 7.934,30 131,39 1
Рача 230 0,0976 7.934,22 154,88 1
Рача 231 1,3296 6.684,57 1.777,56 1
Рача 232 0,1130 7.934,25 179,31 1
Рача 233 0,0100 7.934,00 15,87 1
Рача 234 0,0047 7.934,04 7,46 1
Рача 235 0,1475 7.934,24 234,06 1
Рача 236 0,0760 1.958,95 29,78 1
Рача 237 1,6790 7.820,64 2.626,17 1
Рача 238 0,0894 9.795,53 175,14 1
Рача 239 0,3410 8.914,19 607,95 1
Рача 240 0,3521 7.934,25 558,73 1
Рача 241 0,9395 7.934,26 1.490,85 1
Рача 242 0,2619 7.934,25 415,60 1
Рача 243 0,2000 7.934,25 317,37 1
Рача 244 1,0357 7.052,89 1.460,94 1
Рача 245 0,0981 9.795,62 192,19 1
Рача 246 1,3358 4.967,44 1.327,10 1
Рача 247 0,1523 9.318,91 283,85 1
Рача 248 0,0358 1.586,59 11,36 1
Рача 249 0,1971 7.934,25 312,77 1
Рача 250 0,0178 9.795,51 34,87 1
Рача 251 0,0207 9.795,65 40,55 1
Рача 252 0,5568 9.795,56 1.090,83 1
Рача 253 0,0448 9.795,54 87,77 1
Рача 254 0,3248 7.934,27 515,41 1
Рача 255 0,0854 9.795,55 167,31 1

 

Рача 256 0,0236 9.795,76 46,24 1
Рача 257 0,0475 9.795,58 93,06 1
Рача 258 1,0343 7.052,89 1.458,96 1
Рача 259 0,1443 7.934,23 228,98 1
Рача 260 0,0236 9.795,76 46,24 1
Рача 261 0,3386 8.914,21 603,67 1
Рача 262 0,0463 7.934,34 73,47 1
Рача 263 0,1229 9.795,61 240,78 1
Рача 264 0,9128 8.078,76 1.474,86 1
Рача 265 0,0576 7.934,20 91,40 1
Рача 266 0,0080 9.795,00 15,67 1
Рача 267 2,1609 7.865,98 3.399,52 1
Рача 268 0,0498 7.934,34 79,03 1
Рача 269 0,0339 9.795,58 66,41 1
Рача 270 0,0792 7.934,22 125,68 1
Рача 271 0,0408 9.795,59 79,93 1
Рача 272 0,3999 7.052,89 564,09 1
Рача 273 0,1093 9.795,61 214,13 1
Рача 274 0,0093 7.934,41 14,76 1
Рача 275 0,0140 9.795,71 27,43 1
Сараново 276 2,5803 6.171,51 3.184,87 1
Сараново 277 0,8038 8.914,20 1.433,05 1
Сараново 278 1,2548 7.052,89 1.769,99 1
Сараново 279 1,8246 7.052,89 2.573,74 1
Сараново 280 0,3330 7.605,80 506,55 1
Сараново 281 0,7570 6.407,86 970,15 1
Сараново 282 0,1170 7.052,91 165,04 1
Сараново 283 0,1868 6.171,52 230,57 1
Сараново 284 1,1159 6.630,96 1.479,90 1
Сараново 285 1,2643 6.324,13 1.599,12 1
Сараново 286 0,2731 1.233,91 67,40 1
Сараново 287 0,0004 7.925,00 0,63 1
Сараново 288 0,5734 7.052,90 808,83 1
Сараново 289 0,0652 7.934,20 103,46 1
Сараново 290 0,4474 7.052,88 631,09 1
Сараново 291 0,3723 6.171,50 459,53 1
Сараново 292 0,3718 1.586,47 117,97 1
Сараново 293 0,3192 6.171,52 393,99 1
Сараново 294 0,1303 6.171,53 160,83 1
Сараново 295 0,0239 8.914,23 42,61 1
Сараново 296 0,3362 7.052,89 474,24 1
Сараново 297 0,1825 7.052,88 257,43 1
Сараново 298 0,5786 6.171,52 714,17 1
Сепци 299 0,7293 7.934,27 1.157,29 1
Сепци 300 1,0254 5.088,67 1.043,58 1
Сепци 301 1,5466 7.934,26 2.454,22 10
Сепци 302 0,6021 7.934,26 955,44 1
Сепци 303 0,0360 7.934,17 57,12 1

 

Сепци 304 0,2232 7.934,27 354,18 1
Сепци 305 0,1681 7.934,27 266,75 10
Сепци 306 0,1135 6.171,54 140,09 1
Сепци 307 2,6499 6.171,51 3.270,77 1
Сепци 308 0,2527 8.914,21 450,52 1
Сепци 309 2,4334 7.934,26 3.861,45 1
Сепци 310 0,0842 7.052,85 118,77 10
Сепци 311 0,2899 7.934,25 460,02 10
Сепци 312 0,1058 8.914,18 188,62 10
Сепци 313 0,3930 7.934,25 623,63 10
Сепци 314 0,6466 8.914,20 1.152,78 1
Сепци 315 1,3746 7.934,26 2.181,28 1
Сепци 316 0,3806 7.052,89 536,86 1
Сепци 317 0,2392 1.410,20 67,46 1
Сепци 318 0,0206 2.116,02 8,71 1
Сепци 319 0,2861 7.934,25 453,99 10
Сепци 320 1,4952 7.934,26 2.372,66 10
Сепци 321 1,3581 7.934,26 2.155,10 10
Сепци 322 0,2483 5.104,59 253,49 10
Сипић 323 0,1666 7.934,27 264,37 10
Сипић 324 1,0497 7.934,26 1.665,71 10
Сипић 325 0,6911 7.052,89 974,85 10
Сипић 326 2,6203 7.934,26 4.158,02 10
Сипић 327 0,9297 7.934,26 1.475,29 10
Сипић 328 0,3356 1.782,66 119,65 10
Сипић 329 1,0695 7.052,89 1.508,61 10
Сипић 330 0,6015 7.052,88 848,46 10
Сипић 331 0,0098 7.934,69 15,55 10
Сипић 332 0,8269 7.052,88 1.166,40 10
Сипић 333 1,3200 7.934,26 2.094,64 10
Сипић 334 0,8500 8.471,27 1.440,11 10
Сипић 335 0,5289 7.934,26 839,28 10
Сипић 336 0,0761 7.934,30 120,76 10
Сипић 337 0,2848 7.934,27 451,93 10
Сипић 338 0,0563 7.934,28 89,34 10
Сипић 339 1,4886 6.171,51 1.837,38 10
Сипић 340 0,4223 7.087,35 598,59 10
Сипић 341 0,6374 7.934,26 1.011,46 10
Сипић 342 1,2641 7.052,89 1.783,11 10
Сипић 343 4,0498 7.934,26 6.426,43 10
Сипић 344 1,9526 6.250,55 2.440,96 10
Сипић 345 0,3646 7.052,88 514,29 10
Сипић 347 2,1678 7.052,89 3.057,85 10
Сипић 348 1,3837 4.995,40 1.382,42 10
Сипић 349 0,4501 7.052,90 634,90 10
Сипић 350 1,0398 7.934,26 1.650,00 10
Сипић 351 0,1018 7.934,28 161,54 10
Сипић 352 1,1838 7.934,26 1.878,51 10

 

 

Сипић 353 0,5117 2.380,65 243,63 10  
Сипић 354 0,2397 7.934,25 380,36 10  
Сипић 355 3,9313 7.052,89 5.545,40 10  
Сипић 356 0,1471 7.934,26 233,42 10  
Сипић 357 0,4941 7.934,26 784,06 10  
Сипић 358 1,3759 6.171,51 1.698,27 10  
Сипић 359 0,7871 7.934,27 1.249,01 10  
Сипић 360 0,2769 2.380,64 131,84 10  
Сипић 361 0,6700 7.934,25 1.063,19 10  
Сипић 362 0,6634 7.052,89 935,77 10  
Укупно   267,9699        

 

 

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине РАЧА, у канцеларији бр бр.6 сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Контакт особа Драгана Прокић, тел. 034/751-175.

 

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

 

КО Дана Од (часова)
Адровац 20.11.2018 10,00
Борци 20.11.2018 10,00
Бошњане 20.11.2018 10,00
Доња Рача 20.11.2018 10,00
Доње Јарушице 20.11.2018 10,00
Ђурђево 20.11.2018 10,00
Мало Крчмаре 20.11.2018 10,00
Мирашевац 20.11.2018 10,00
Поповић 20.11.2018 10,00
Рача 20.11.2018 10,00
Сараново 20.11.2018 10,00
Сепци 20.11.2018 10,00
Сипић 20.11.2018 10,00
Велико Крчмаре 20.11.2018 10,00
Вишевац 20.11.2018 10,00
Војиновац 20.11.2018 10,00
Вучић 20.11.2018 10,00

 

 

 

 

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење

 

пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

 1. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 2. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 3. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и

** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

 

 1. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке овог огласа има:

прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом

 1. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

 

 1. 3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
  • лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,
  • извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

 

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–                фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

–  потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и

 

сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

– за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

 

 1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе РАЧА број: 840-742152843-59

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 3. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
  • су у пасивном статусу;
  • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
  • су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
  • су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине РАЧА. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни:

 

 

Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 10,00 сати, дана 22.11.2018. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине РАЧА као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у општини РАЧА, улица и број: Карађорђева 48, и то:

 

 

КО Дана Почетак у (часова)
Адровац 28.11.2018 12,00
Борци 28.11.2018 12,00
Бошњане 28.11.2018 12,00
Доња Рача 28.11.2018 12,00
Доње Јарушице 28.11.2018 12,00
Ђурђево 28.11.2018 12,00
Мало Крчмаре 28.11.2018 12,00
Мирашевац 28.11.2018 12,00

 

 

Поповић 28.11.2018 12,00
Рача 28.11.2018 12,00
Сараново 28.11.2018 12,00
Сепци 28.11.2018 12,00
Сипић 28.11.2018 12,00
Велико Крчмаре 28.11.2018 12,00
Вишевац 28.11.2018 12,00
Војиновац 28.11.2018 12,00
Вучић 28.11.2018 12,00

 

 

 

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине РАЧА.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 

Ову одлуку објавити «Сл.гласнику општине Рача », на огласној табли општинске управе РАЧА и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у « Сл.гласнику општине Рача ».

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА

Председник општине

 

 

Број: 320-64/2018-III-01                                                                              Председник општине Рача

Дана: 30.10.2018. године                                                                                      Ненад Савковић

Формулар за пријављивање II круг-2018

Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде од 08.11.2018.