Поштовани,

У наставку можете преузети Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу за агроекономску 2021/2022 годину са пратећом документацијом.

Одлука и расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу за агроекономску 2021/2022 годину

Рача-ЈН-2021

Сагласност МПШВ на оглас-1-круг-Рача-2021