РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

ОСТВАРИВАЊE ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ  У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА

 

 

 У складу са Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Сл. гласник РС“, бр. 33/2015, 14/2016, 20/2018, 44/2018 – др. закон и 27/2019), правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за најмање 20, а највише 1000 кошница пчела.

 

Подстицаји се остварују у износу од 800 динара по кошници пчела.

 

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се за сваку календарску годину, једанпут годишње, од 15. априла до 31. маја текуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

 

Захтев се може поднети и електронским путем уз поседовање електронског квалификованог потписа, више информација о овом Правилнику и свим другим актуелним подстицајима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, можете пронаћи на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања: uap.gov.rs.

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела

Формулар-пчеле