Увид у Јавни позив може се извршити и преко званичног сајта Републичке дирекције за робне резерве преко линка:

https://www.rdrr.gov.rs/dokument.asp?p=570

Пријава се подноси Пољопривредној саветодавној и стручној служби, односно Пољопривредној стручној служби ( ПССС/ПСС) која обавља саветодавне послове на подручју где је место у коме се налази објекат у коме се узгајају млечне краве (HID).

Рок за подношење пријаве :

Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза по овом Јавном позиву, подноси се у периоду од 11. новембра 2022. године до 23. новембра 2022. године.

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крагујевац доо, ул. Цара Лазара бр.15, Крагујевац, покрива подручје Шумадије (општине Крагујевац, Рача, Топола, Аранђеловац, Кнић, Баточина и Лапово).

Javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-bespovratnu-isporuku-kukuruza