О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

 

У ПЕРИОДУ ОД 1.03.2019 ДО 30.04. 2019.ГОДИНЕ, У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ОБНОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И О УСЛОВИМА ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА, ВРШИЋЕ СЕ ОБНОВА регистрације пољопривредног газдинства у Регистру.  

Приликом обнове регистрације, Управи се ПОДНОСИ ЗАХТЕВ У КОМЕ СЕ достављају сви подаци који су промењени у односу на стање у Регистру, а обавезно се достављају подаци о:

1) пољопривредним културама на земљишту које се односе на текућу годину;

2) врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају;

3) промени земљишног поседа и основа коришћења земљишта (катастарска величина и катастарска култура, власништво, закуп и сл.).

За све ближе информације можете се обратити јединици локалне самоуправе и Пољопривредној служби из Крагујевца.

Уколико се не изврши обнова регистрације у складу са Правилником,  стиче се услов за пасиван статус газдинства.

Контакт: Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крагујевац доо,

Цара Лазара 15, Крагујевац, телефон: 335-923, 336-092