ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за трезор

ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

 

Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, односно да пандемија COVID – 19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 и даље траје, а да је ради спречавања ширења болести, потребно избећи стварање редова при подношењу захтева за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у 2021. години, извршена је измена Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја (“Сл. гласник РС“, број 29/13, 9/16, 44/18-др. закон, 38/20 и 16/21).

Измене се односе на следеће:

– Пољопривредна газдинства која су остварила право на подстицаје у 2020. години, право на основне подстицаје у 2021. години, остварују тако што им се средствадиректно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

– Пољопривредна газдинства којанису остварила право на подстицаје у биљној производњи у 2020. години, а у 2021. години испуњавају прописане услове, захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњиподносе електронским путем Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,на имејл адресу:podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rsдостављањем следећих података о подносиоцу захтева:

1) име и презиме;

2) матични број;

3) број пољопривредног газдинства (БПГ).