ОБАВЕШТЕЊЕ

НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Обавештавамо вас о вашим обавезама које се тичу обнове регистрације и то:

  1. Ако након уписа у Регистар дође до промене уписаних података који се односе на земљишни фонд, основ коришћења земљишта или фонд животиња, носилац породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћено лице у пољопривредном газдинству врши обнову регистрације ових података у Регистру у року од 30 дана од дана настанка промене.

Пољопривредно газдинство које не достави податке који су промењени у односу на стање у Регистру пољопривредних газдинстава у прописаном року од 30 дана од дана настанка промене, имаће за последицу одређивање пасивног статуса пољопривредног газдинства, решењем директора Управе, у трајању од  годину дана.

  1. Пољопривредно газдинство које се уписује у Регистар пољопривредних газдинстава, уписује све катастарске парцеле земљишта на којима обавља пољопривредну производњу; односно у обавези је да их упише приликом обнове регистрације.

Ако се утврди да пољопривредно газдинство није пријавило у Регистар пољопривредних газдинстава све катастарске парцеле на којима обавља пољопривредну производњу одредиће му се пасиван статус у трајању од 3 (три) године;

  1. Напомињемо да је извршена измена Шифарника биљне производње и друге намене земљишних парцела, тако што је у групи 6 – Воће и грожђе измењен и проширен број култура које могу да се гаје,а то су:
Конвенционална производња (шифра) НАЗИВ КУЛТУРЕ Органска производња (шифра)
11.6.19 Гајење воћа у заштићеном простору 12.6.19
11.6.20 Остало јагодасто воће (рибизла, огрозд, брусница, аронија и др.) 12.6.20
11.6.21 Остало јабучасто воће (оскоруша, јаребика и др.) 12.6.21
11.6.22 Остало коштичаво воће (марела, трњина и др.) 12.6.22
11.6.23 Мање заступљено воће (шипурак, дрен, глог, дуд, зова и др.) 12.6.23
11.6.24 Цитруси (агруми), јужно, тропско, суптропско и егзотично воће (смокве, киви, нар, банане, лимун, поморанџе, мандарине и др.) 12.6.24