РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Комисија за расподелу

и контролу управљања средствима

буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача

 Број: 021-367/2018-III-01

Дана: 22.08.2018.г.

Рача, Карађорђева 48

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

                         КОРИСНИЦИМА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 БУЏЕТСКОГ ФОНДА

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РАЧА

 

У циљу правилног поступања приликом доделе подстицајних средства буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, неопходно је да сви потенцијални корисници подстицајних средстава из редова одборника, чланова Општинског већа и других именованих и постављених лица општине Рача ОДМАХ након подношења захтева за подстицајна средства по расписаним Конкурсима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, писаним путем  обавесте Агенцију за борбу против корупције о сумњи о постојању сукоба интереса у случају да истим буду одобрена подстицајна средства или регрес.

Ово обавештење на  интернет страници Општине Рача и огласним таблама месних канцеларија и ОУ Рача.

 

Секретар Комисије

___________________________

Славољуб Арсенијевић, дип.правник

Председник  Комисије

                                                                          ___________________

                                                                        Бојан Милетић