Позивају се сви грађани Општине Рача или њихови наследници, који су покренули поступак пред Комисијом за повраћај земљишта Општине  Рача, а који поступци до данас нису окончани доношењем правоснажног решења Комисије, да се јаве надлежној Општинској управи општине  Рача и да том приликом са собом понесу идентификационе документе (лична карта), као и све друге документе и акта која су у досадашњем току поступка већ била достављена грађанима који пред овом комисијом остварују право на повраћај земљишта.
Сходно напред наведеном, молимо грађане да наведену документацију доставе Општинској управи општине Рача у што краћем року како би се припремила документација која је неопходна за рад комисије и како би грађани чији поступци још увек нису окончани могли да остваре своје право на повраћај земљишта.