ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

У складу са дописом бр.01/467 од 02.07.2018.г., Пољопривреднe, саветодавнe и стручнe службe Крагујевац доо, Цара Лазара бр.15, Крагујевац, обавештавају се регистрована пољопривредна газдинства да је:

Конкурс МПШВ за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта, објављен 25.05.2018.г., а исти се закључује 01.09.2018.г..

Право на бесплатну контролу плодности земљишта имају носиоци или чланови активног регистрованог пољопривредног газдинтва у 2018.години, за:

-за десет (10) парцела у власништву (за парцеле у закупу не)

– за парцеле уписане у биљној структури

-за парцеле веће од 0,10 ха

-за парцеле до пете класе земљишта

-за парцеле које последњих пет година нису узоковане.

ПССС Крагујевац доо,  на основу на основу урађених анализа издаје Препоруку која је важећа 5 година за све сврхе РПГ-а/активан статус, подстицаји на локалном, националном или европском нивоу и др.

ПССС Крагујевац доо, улица Цара Лазара бр.15, Крагујевац конт.тел.:034/336-092, 034/335-923.