Међуопштински пројекат за развој ловног туризма на територији Шумадијског округа

 

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља је у партнерству са општинама Рача, Баточина и Kнић крајем 2019. године започела са реализацијом «Међуопштинског пројекта за развој ловног туризма на територији Шумадијског округа». Пројекат који ће се реализовати у наредних 9 месеци финансира Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

 

Овај пројекат представља део шире иницијативе покренуте на територији Шумадијског округа у цуљу развоја ловног туризма. Kако би се покренуле развојне инцијативе у овој грани туризма, током 2018 и 2019.године одржани су иницијални и радни састанци носиоца власти локалних самоуправа, туристичких организација и ловачких удружења из Шумадијског округа. Током радних састанака учесници су се сложили да је потребно ујединити ресурсе у процесу стварања туристичког производа у области ловног туризма на територији Шумадијског округа. Посебан акценат је стављен на развој заједничког пројекта који ће створити темељ за убрзан развој ловног туризма. Посебан сегмент иницијативе је посвећен умрежавањуе појединачних туристичких понуда у јединствену туристичку понуду, а посебно винске туре, ракијске туре, сеоског туризма, мултисензорног и ловног туризма.

 

У оквиру пројекта који представља прву фазу иницијативе за развој ловног туризма, током  2020. године реализоваће се:

 

 

Након завршетка пројектних активности спровешће се и категоризација ловачких домова који ће након спроведеног процеса категоризације моћи да примају домаће и стране туристе, што ће  у знатној мери допринети унапређењу туристичких капацитета у овим општинама.

 

Изградњом инфраструктуре и смештајних капацитета у ловном туризму и стварањем јединствене туристичке понуде, знатно ће унапредити развој економских активности за ширу локалну заједницу у сектору туризма, укључујући пословни и јавни сектор, невладин сектор и пољопривредна газдинства.

 

Повећани прилив финансијских средстава од ловног туризма ће се усмерити на производњу и заштиту дивљачи, на инвестирање за побољшање услова за ловство и ловни туризам али и за развој осталих видова туризма, који ће употпунити боравак ловаца-туриста и њихових породица у Шумадијском округу.

 

Овакав умрежен приступ, јединствена туристичка понуда и што је још важније успостављена међуопштинаска сарадња ће допринети развоју економских активности и нових делатности, запошљавању и изградњи одрживог туризма на територији Шумадије.