Maтеријал са седнице Општинског већа од 18.10.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Акта са седнице Општинског већа од 18.10.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 27.09.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 27.09.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 23.09.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 23.09.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 18.09.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 18.09.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 13.09.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 13.09.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 23.08.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 23.08.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 01.08.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 01.08.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 30.07.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 30.07.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 23.07..2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 23.07.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 18.07.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 18.07.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 15.07.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 15.07.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 05.07.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 05.07.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 25.06.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 25.06.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 13.06.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 13.06.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 10.06.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 10.06.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 10.06.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 05.06.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 21.05.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 21.05.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 14.05.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 14.05.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 25.04.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 25.04.2019.rar 

Maтеријал са седнице Општинског већа од 24.04.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 24.04.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 17.04.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 17.04.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 12.04.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 12.04.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 08.04.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 08.04.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 05.04.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 05.04.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 25.03.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 25.03.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 15.03.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 15.03.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 11.03.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 11.03.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 01.03.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 01.03.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 17.02.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 17.02.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 14.02.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 14.02.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 08.02.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 08.02.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 30.01.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 30.01.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 25.01.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 25.01.2019.rar

Maтеријал са седнице Општинског већа од 09.01.2019. године можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Aкта са седнице Општинског већа од 09.01.2019.rar