На основу члана 8 став 1. тачка 8,  члана 11.  став 3.  Правилника о условима и критеријумима  за избор корисница за доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на територији општине Рача, Комисија за припрему јавног позива  и одабира корисница  грантова за помоћ унапређењу  руралног развоја  на територији  општине Рача  , у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ формирана Решењем Председника општине Рача број: 021-377/2020-III-01 oд 02.07.2021 године,   сачинила је следећу:

 

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ

Кандидата по објављеном Јавном позиву  за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност

 

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на јавни позив  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Укупан број остварених бодова

1. Станојевић Јелица Мирашевац, Рача 021-257/21-III-01 од 13.08.2021  године  

30

2. Перић Снежана Доња Рача,  Рача 021-257/21-III-01 од 13.08.2021. године  

5

 

 

Коначна  ранг листа се објављује на званичном сајту општине Рача и огласној табли Општинске управе општине Рача.

 

 

 

 

 

Број: 021-272/2021-III-01                                                       

Дана: 25.08.2021. године     

 

 

 

                                                                                                         Председник комисије     

                                                                                                         _____________________                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                          Снежана Миљковић