На основу члана 8 став 1. тачка 8,  члана 11.  став 3.   Правилника о измени и допуни Правилника о условима и критеријумима  за избор корисница за доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на територији општине Рача ( „Службени гласник општине Рача“, број: 23/21), Комисија за припрему јавног позива  и одабира корисница  грантова за помоћ унапређењу  руралног развоја  на територији  општине Рача  , у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ формирана Решењем Председника општине Рача број: 021-377/2020-III-01 oд 02.07.2021 године,   сачинила је следећу:

 

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ

Кандидата по објављеном Трећем Јавном позиву  за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност

 

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на јавни позив  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Укупан број остварених бодова

1. Маринковић Горица из Ђурђева, Општина Рача 021-333/21-III-01 од 04.10.2021  године  

15

2. Илић Снежана из Доње Раче, Општина Рача 021-333/21-III-01 од 01.10.2021. године  

5

3. Срећковић Радица из Ђурђева, Општина Рача 021-333/21-III-01 од 01.10.2021. године 5
4. Маринковић Милица из Ђурђева, Општина Рача 021-333/21-III-01 од 04.10.2021. године 5

 

Коначна  ранг листа се објављује на званичном сајту општине Рача и огласној табли Општинске управе општине Рача.

 

Број: 021-334/2021-III-01                                                       

Дана: 08.10.2021. године     

 

                                                                                                         Председник комисије     

                                                                                                         _____________________                                                                                                                                                                                                                   

Снежана Миљковић