У документу у прилогу се налази Јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи општине Рача

Конкурс

Прилог 1

Изјава