У прилогу се налази Одлука о оглашавању конкурса за постављење начелника Општинске управе Рача

Одлука о оглашавању конкурса за постављење начелника