Поштовани грађани,

У наставку можете преузети  Закључак Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини , број: 320-44-2021-II-02:

Закључак Комисије о почетним ценама закупа пољ.земљишта у државној својини у првом кругу за 2021-22 годину број: 320-44-2021-II-02 oд 05.07.2021.г.

Закључак Комисије 320-44-2021-II-02 oд 05.07.2021. потписан