Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији ДЗ Рача

Правилник-последња страна -потпис

Статистика-број радника

Извештај о пословању ДЗ Рача I-XII 2018