ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо Вас да од 18.03.2020 године због ванредног стања и настале епидемијолошке ситуације Управа за трезор Експозитура Рача затвара шалтер салу, обуставља пријем пазара и исплата КЈС са подручија експозитуре Рача. Све Надлежности преузима Управа за трезор Филијала Крагујевац , ул Бранка Радичевића 16а у Крагујевацу.

Обуставља се пријем Захтева за остваривање права на основне подстицајеу биљној производњи у 2020 . Сви до сада приспели захтеви ће бити реализовани, а они који нису поднели биће аутоматски обрађени према захтеву из 2019. Све послове везане за Регистар пољопривредних газдинстава обављаће Филијала Крагујевац тако што ћете све промене слати поштом на адресу :

Управа за трезор

Филијала Крагујевац

ул Бранка Радичевића 16а

34000 Крагујевац

За РПГ

Контакт телефон 034/751-215 за додатне информације.