Република Србија

Општина Рача

Општинска управа Рача

Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије

Одсек за утврђивање, наплату и  контролу јавних прихода

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКЕ ОСНОВНИХ ПОДСТИЦАЈА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Услед неповољне епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, а у циљу ефикасније исплате подстицаја по хектару биљне производње, и у овој години ће се процес исплата вршити без подношења захтева за остваривање права на подстицај Управи за Трезор.

Управа за аграрна плаћања ће на основу пресека стања о исплаћеним основним подстицајима у биљној производњи у 2021-тој години, свим пољопривредницима који су протекле године остварили право на овај подстицај исплатити средства и за 2022. годину, иако нису подносили захтев. Обрачун ће се вршити по основу пријављених површина под конвенционалном пољопривредном производњом са пресеком на дан 30.09.2021. године.

Пољопривредни произвођачи који су регистровали своје газдинство у периоду од 30.09.2020 до 30.09.2021 године, или пре тог периода, а који у 2021. години нису остварили право на основне подстицаје у биљној производњи, захтеве ће подносити Управи за аграрна плаћања путем мејл адресе podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs од 1. марта до 30. априла 2022. године.

Довољно је доставити податке о подносиоцу захтева, и то:

– име и презиме,

– матични број (ЈМБГ) и

– број пољопривредног газдинства (БПГ).

Корисницима који нису технички у могућности да упуте мејл биће доступне филијале Управе за Трезор.

Више о обавештењу  можете погледати на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања, Минстарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на следећем линку:

До подстицајa „по хектару“ и ове године преко олакшане процедуре