Чланови Скупштине изабрани на изборима одржаним 21.06.2020. године

Р.бр Име и презиме Адреса
1. Аница Благојевић Доње Јарушице
2. Радослава Нешић Сипић, Рача
3. Милица Обрадовић Вучић, Рача
4. Наташа Јањић Авалска 6, Рача
5. Бранко Радосављевић Велико Крчмаре, Рача
6. Срђан Марковић Вучић, Рача
7. Снежана Марковић Мало Крчмаре, Рача
8. Зорица Милошевић Рудничка 2, Рача
9. Бојан Спасић Станоја Главаша 2. Рача
10. Дејан Живковић Сепци, Рача
11. Светлана Обрадовић Бошњане
12. Милош Павловић Сепци,Рача
13. Слободанка Трифуновић Драгољуба Филиповића Фиће 17, Адровац, Рача
14. Милуника Карић Сараново, Рача
15. Радован Обрадовић  Борци, Рача
16. Бојан Илић Трска, Рача
17. Бранислав Милутиновић Мало Крчмаре, Рача
18. Весна Стојиловић Мирашевац, Рача
19. Слађана Срећковић Ђурђево, Рача
20. Радослав Рафаиловић Карађорђева 10, Велико Крчмаре
21. Славиша Сретеновић Доња Рача, Рача
22. Љубиша Стефановић Поповић, Рача
23. Верица Величковић Сепци, Рача
24. Иван Станојевић Вучић, Рача
25. Оливера Шћекић Сараново, Рача
26. Зоран Владисављевић Рача, Мало Крчмаре
27. Будимир Миленковић Косни пут 46, Бошњане