Јaвни позив за одабир правника за пружање бесплатне правне подршке грађанима општине Рача у оквиру пројекта  „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

  На основу члана  20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора o донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2019-GRANT-008, заведен код Општинске управе општине Рача под бројем 021-156/2019-III-01, од 05.07.2019. године и Решења Председника општине Рача број 021-156/2019-III-01, од 02.08.2019. године, Комисија за израду јавног Read more about Јaвни позив за одабир правника за пружање бесплатне правне подршке грађанима општине Рача у оквиру пројекта  „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“[…]

Јавни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2019.години

ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОЗНАКА: С.08-03 ВЕРЗИЈА: 1 Страница 1 од 1   РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-359/2019-II-01 Датум: 01.08.2019.године   На основу члана 32., став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, број 36/2009), Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2019.годину (Службени гласник општине Read more about Јавни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2019.години[…]

Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2019 години

  ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОЗНАКА: С.08-03 ВЕРЗИЈА: 1 Страница 1 од 5   РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА   Број: 021-345/2019-II-01 Дана: 01.08.2019. године    На основу  члана 38. Закона о удружењима (“Службени гласник РС“ број 51/2009, 99/2011-др. Закон и 44/2018- др Закон), Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Рача за Read more about Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2019 години[…]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

Општинска управа општине Рача, на основу члана  4. став 7. и чл. 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, Read more about ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА[…]

Kонкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2019. годину

ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОЗНАКА: С.08-03 ВЕРЗИЈА: 1 Страница 1 од 13   РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА   Број: 021-314/2019-II-01 Датум: 23.07.2019. године   На основу члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019), члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број Read more about Kонкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2019. годину[…]

Opportunity banka организује Дан каријере у Рачи у четвртак 25.07. 2019. године

Поштовани грађани, Обавештавамо вас, да Opportunity banka организује Дан каријере у Рачи, у четвртак, 25.07. 2019. године, од 14-16h , у Трговачкој улици бр. 1. Све што Вам је потребно да бисте конкурисали је диплома средње школе, возачка дозвола и жеља за рад. Уколико сте заинтересовани, посетите Дан каријере у нашем месту и искористите прилику Read more about Opportunity banka организује Дан каријере у Рачи у четвртак 25.07. 2019. године[…]

Други јавни позив за одабир незапосленe женe за реализацију пилот пројекта „Супер бака“, у оквиру пројекта  „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години “

    На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години, број: 401-68/2019-III-01 од 16.04.2019. године и Решења Председника општине Рача број 401-68 /2019-III-01, од 23.04.2019. Read more about Други јавни позив за одабир незапосленe женe за реализацију пилот пројекта „Супер бака“, у оквиру пројекта  „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години “[…]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ

                                                                                                  Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Општина Рача Општинска управа Комисија за израду Предлога Годишњег Програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Рача за 2020.годину Број: 021-273/2019-II-01 Датум:26.06.2019. године     ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У Read more about ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ[…]