Општина Рача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА     Обавештавају се грађани  свих месних заједница, који имају бирачко право на територији општине Рача, да ће се дана 28.03.2021. године, у временском периоду од 10 до 18 часова, на бирачким местима одређеним Одлуком о бирачким местима Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА[…]

Одлука о расписивању Јавног конкурса за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2021. години

  На основу  члана 38. Закона о удружењима (“Службени гласник РС“ број 51/2009, 99/2011-др. Закон и 44/2018- др Закон), Одлуке о првом ребалансу буџета општине Рача за 2021. Годину („Службени гласник општине Рача“,број 4/2021) и члана 8. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана Read more about Одлука о расписивању Јавног конкурса за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2021. години[…]

Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Рача

    На основу одлуке о потреби попуњавања слободног извршилачког радног места, оглашава се     И Н Т Е Р Н И    К О Н К У Р С за попуњавање слободног извршилачког радног места     Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, Улица Карађорђева бр. 48. Read more about Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Рача[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа за трезор ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА     Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, односно да пандемија COVID – 19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 и даље траје, а да је ради спречавања ширења болести, потребно избећи стварање редова при подношењу захтева за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА[…]

Јaвни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2021.години

ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОЗНАКА: С.08-03 ВЕРЗИЈА: 1 Страница 1 од 6   РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 401-75/2021-II-01 Датум: 19.02.2021. године   На основу члана 32., став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, број 36/2006), Одлуке о првом ребалансу буџета општине Рача за 2021.годину (Службени гласник Read more about Јaвни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2021.години[…]

Јавни позив за одабир одговарајуће организације  цивилног друштва  за едуковање механизма  за родну равноправност  и грађанки општине Рача у области родне равноправности   у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

    На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2020-GRANT-039 од 17.12.2020. године у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ и Решења Председника општине Рача број 021-377/2020-III-01, од 27.01.2021. године, Комисија за израду јавног позива за Read more about Јавни позив за одабир одговарајуће организације  цивилног друштва  за едуковање механизма  за родну равноправност  и грађанки општине Рача у области родне равноправности   у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“[…]

Јавни позив за одабир одговарајућег  доктора  опште медицине и психолога за рад у мобилном тиму  за подршку  грађанима   у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

    На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2020-GRANT-039 од 17.12.2020. године у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ и Решења Председника општине Рача број 021-377/2020-III-01, од 27.01.2021. године, Комисија за израду јавног позива и Read more about Јавни позив за одабир одговарајућег  доктора  опште медицине и психолога за рад у мобилном тиму  за подршку  грађанима   у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“[…]

Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину, бр.320-5/2021-III-01

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину  бр.320-5/2021-III-01 Документацију јавног огласа можете преузети овде: Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину  Read more about Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину, бр.320-5/2021-III-01[…]

Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа

На основу члана 21. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19) и чл.67.ст.1.тачка 9) Статута општине Рача („Сл.Гласник општине Рача“, бр.3/2019), дана 12.01.2021. године, Председник општине Рача доноси следећу: ОДЛУКУ о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа   Read more about Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа[…]

Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима

На основу члана 21. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19) и чл.67.ст.1.тачка 9) Статута општине Рача („Сл.Гласник општине Рача“, бр.3/2019), дана 12.01.2021. године, Председник општине Рача доноси следећу: ОДЛУКУ о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима   Члан 1. Read more about Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима[…]