Општина Рача

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКА УПРАВА НАЧЕЛНИК Број: 111-1/2020-IV-00 Датум: 10.Фебруар 2020. године   На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др.закон), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Read more about ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА[…]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ

  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА             У складу са чл. 60.- 63. Закона о планирањуи  изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и чланом 91. Правилникa о садржини, начину и поступку израде докуменатa просторног и урбанистичког планирања („СлужбенигласникРС“, број Read more about ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ ОПШТИНЕ РАЧА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ ОПШТИНЕ РАЧА   ОПШТИНА РАЧА У САРАДЊИ СА ПОЉОПРИВРЕДНОМ СТРУЧНОМ СЛУЖБОМ “КРАГУЈЕВАЦ“ ИЗ КРАГУЈЕВЦА – ПССС ОРГАНИЗУЈЕ   ПОЉОПРИВРЕДНУ ТРИБИНУ    У ПЕТАК,  ДАНА 07.02.2020.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 9,30 ЧАСОВА Планиране теме су следеће: Јавни позив за набавку нових трактора у 2020.год.-Дипл.инг. Данко  Петровић Значај удруживања пољопривредних произвођача-Магистар Сузана Нешковић Нови Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ ОПШТИНЕ РАЧА[…]

Међуопштински пројекат за развој ловног туризма на територији Шумадијског округа

Међуопштински пројекат за развој ловног туризма на територији Шумадијског округа   Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља је у партнерству са општинама Рача, Баточина и Kнић крајем 2019. године започела са реализацијом «Међуопштинског пројекта за развој ловног туризма на територији Шумадијског округа». Пројекат који ће се реализовати у наредних 9 месеци финансира Министарство Read more about Међуопштински пројекат за развој ловног туризма на територији Шумадијског округа[…]

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2019.годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-635/2019-II-01 Датум: 23.12.2019.године   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник Read more about Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2019.годину[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2019.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-631/2019-II-01 Датум: 23.12.2019.године   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2019.године[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. јесења садња 2019.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-632/2019-II-01 Датум: 23.12.2019.године   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. јесења садња 2019.године[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2. у 2019.години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА   Број: 021-634/2019-II-01 Датум: 23.12.2019.године   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2. у 2019.години[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2.  за 2019. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-633/2019-II-01 Датум: 23.12.2019.године   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2.  за 2019. годину[…]

Одлука о утврђивању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима

Поштовани, У наставку можете преузети Одлуку о утврђивању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима ( Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима ).