Општина Рача

Обавештење о сузбијања ларви комараца на територији општине Рача.

Обавештење Поштовани суграђани обавештавамо Вас да ће 25.05.2020. године уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ЕКО САН д.о.о из Београда, почети третман сузбијања ларви комараца на територији општине Рача. У прилогу можете да преузмете обавештење EKO SAN – Најава о сузбијању ларви комараца

Рани јавни увид у елаборат за израду Плана детаљне регулације раднe зонe „ЂУРЂЕВО“ у Ђурђеву

  Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Read more about Рани јавни увид у елаборат за израду Плана детаљне регулације раднe зонe „ЂУРЂЕВО“ у Ђурђеву[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача, на основу члана. 29. став 1. Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Обавeштава сe јавност Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ[…]

Oбавештење о новој услузи на порталу еУправа за издавање Уверења о (не)кажњавању

Новa услугa на порталу еУправа за издавање Уверења о (не)кажњавању   Министарство унутрашњих послова, у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електроснку управу Владе Републике Србије, покренуло је данас на порталу еУправа нову услугу за издавање Уверења о (не)кажњавању. Ова услуга се налази на адреси https://euprava.gov.rs/usluge/4875 Имајући у виду да тренутно није могуће преузимање Read more about Oбавештење о новој услузи на порталу еУправа за издавање Уверења о (не)кажњавању[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ  У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије   ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ОСТВАРИВАЊE ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ  У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА      У складу са Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Сл. гласник РС“, бр. 33/2015, 14/2016, 20/2018, 44/2018 – Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ  У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА[…]

Oбавештење пољопривредним произвођачима

Поштовани, Влада Републике Србије донела је Уредбу о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2. У наставку можете преузети наведену Уредбу: Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2  .

Обавештење Одељења за изградњу, урбанизам и локални економски развој

   На основу члана 28., а у вези са чл. 28. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09 ), Одељење за  изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача даје следеће    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Read more about Обавештење Одељења за изградњу, урбанизам и локални економски развој[…]

Обавештење о електронској апликацији за исказивање интересовања за упис деце у основне школе

Од 1. априла могућност ,,Исказивања интересовања за упис деце у основну школу“ електронским путем Упис деце у први разред основне школе, који традиционално почиње 1. априла, ове године ће, због актуелне ситуације и ванредног стања, почети касније. Уместо уписа, родитељи и други законски заступници ће од среде, 1. априла 2020. године бити у могућности да Read more about Обавештење о електронској апликацији за исказивање интересовања за упис деце у основне школе[…]

Инструкција о начину привремене исплате пензија за лица са навршених 65 и више година живота

Поштовани грађани, У наставку можете преузети Инструкцију о начину привремене исплате пензија за лица са навршених 65 и више година живота: Инструкција о начину привремене исплате пензија за лица са навршених 65 и више година живота . С поштовањем, Штаб за ванредне ситуације Општине Рача

Саопштење пољопривредним произвођачима

Поштовани грађани, У наставку можете преузети Саопштење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за пољопривредне произвођаче, које се односи на поступак подношења захтева за одобрење кретања у периоду забране кретања од 20:00 до 05:00 часова http://www.minpolj.gov.rs/o-b-a-v-e-s-t-e-nj-e-3/  . За сва додатна питања можете се обратити члану Општинског већа општине Рача, Слободану Павловићу, путем телефона 069/808-40-90 .