Општина Рача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ ДО 15.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА КАО ПОМОЋ УЗГАЈИВАЧИМА МЛЕЧНИХ КРАВА

Увид у Јавни позив може се извршити и преко званичног сајта Републичке дирекције за робне резерве преко линка: https://www.rdrr.gov.rs/dokument.asp?p=570 Пријава се подноси Пољопривредној саветодавној и стручној служби, односно Пољопривредној стручној служби ( ПССС/ПСС) која обавља саветодавне послове на подручју где је место у коме се налази објекат у коме се узгајају млечне краве (HID). Рок Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ ДО 15.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА КАО ПОМОЋ УЗГАЈИВАЧИМА МЛЕЧНИХ КРАВА[…]

Позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор

Обавештавамо сва заинтересована физичка и правна лица која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. новембром 2022. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу. Садржај позива за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор са информацијама о начину Read more about Позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор[…]

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача са Огласом

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача са Огласом

Сагласност на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини са јавног надметања у првом кругу за агроекономску
2022/23 годину

Сагласност на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини са јавног надметања у првом кругу за агроекономску 2022/23 годину, бр.320-51-9556/2022-14 од 14.10.2022.г.,Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредноземљиште, Београд. Увид у дату Сагласност може извршити и преко званичног сајта Управе за пољопривредно земљиште, линк: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/saglasnosti-2022/ Сагласност